หมายเลข ID หัวข้อ : 00200692 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 13/04/2022

ซับวูฟเฟอร์หรือลำโพงด้านหลัง เสียงขาดหายไปหรือมีเสียงรบกวน

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  มีหลายเหตุผลที่สามารถจะทำให้เกิดเสียงรบกวนเสียงจากลำโพงซับวูฟเฟอร์หรือลำโพงหลัง ลองใช้วิธีการแก้ปัญหาต่อไปนี้:

  1. ขยับระบบลำโพงให้ออกห่างจากอุปกรณ์ที่ปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมา เช่นอุปกรณ์ LAN ไร้สาย หรือเตาอบไมโครเวฟ
  2. นำสิ่งกีดขวางระหว่าง Soundbar และ ซับวูฟเฟอร์หรือลำโพงด้านหลัง หรือนำ Soundbar และลำโพงออกห่างจากสิ่งกีดขวางนั้น
  3. นำ Soundbar และซับวูฟเฟอร์หรือลำโพงด้านหลัง วางไว้ให้ใกล้กัน
  4. เพื่อลดการรบกวนที่อาจจะเกิดขึ้นจากอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เชื่อมต่อกับ LAN ไร้สายเดียวกันเช่น Soundbar และลำโพงต่าง ๆ ให้เปลี่ยนเครือข่ายที่เชื่อมต่อของอุปกรณ์ต่อพ่วงอันอื่น ๆ (ทีวี เครื่องเล่น Blu-ray Disc™ และอื่น ๆ) ไปเข้ากับ LAN แบบใช้สาย
  5. ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อสลับ ช่องสัญญาณ RF (RF channel) ไปเป็น ปิด (Off) และจากนั้นทำการ เปิด (On) กลับขึ้นมาใหม่อีกครั้ง:
   1. กดที่ปุ่ม โฮม (HOME) บนรีโมทคอนโทรล Soundbar
   2. เลือกที่ เซ็ตอัป (Setup)การตั้งค่าขั้นสูง (Advanced settings)
   3. เลือกที่ การตั้งค่าลำโพง (Speaker Settings)การตั้งค่าลำโพงไร้สาย (Wireless Speaker Settings)
   4. ในการตั้งค่า ช่องสัญญาณ RF (RF Channel) เลือกที่ ปิด (Off) ก่อนและทำการรตั้งให้เป็น เปิด (On) อีกครั้ง
   หมายเหตุ:
   • เราแนะนำให้ทำการตั้งการตั้งค่า ช่องสัญญาณ RF (RF Channel) ไปที่ เปิด (On) (การตั้งค่าเริ่มต้น: เปิด (On)) Soundbar จะทำการเลือกช่องสัญญาณที่ดีที่สุดให้โดยอัตโนมัติสำหรับการส่งสัญญาณเมื่อ ช่องสัญญาณ RF (RF Channel) ตั้งไปเป็น เปิด (On) ที่จะทำให้ทนต่อการรบกวนของคลื่นวิทยุได้มากขึ้น
   • ถ้าหากปัญหาของเสียยังคงอยู่ ให้ลองทำการ ปิด (Off) การตั้งค่านี้
   • อาจจะใช้เวลานาน 1 นาทีในการเชื่อมต่อใหม่หลังจากที่ทำการเปลี่ยนการตั้งค่า ช่องสัญญาณ RF (RF Channel)
   • การตั้งค่าความถี่จะถูกลบออกไปหลังการถอดสายไฟออก ถ้าหากที่ท่านถอดสายไฟออกด้วยเหตุผลบางอย่าง ให้สลับ ช่องสัญญาณ RF (RF Channel) จาก ปิด (Off) ไปเป็น เปิด (On) อีกครั้ง
  6. ตั้ง คุณภาพการเล่นไร้สาย (Wireless Playback Quality) ไปที่ การเชื่อมต่อ (Connection):
   1. กดที่ปุ่ม โฮม (HOME) บนรีโมทคอนโทรล Soundbar
   2. เลือกที่ เซ็ตอัป (Setup)การตั้งค่าขั้นสูง (Advanced settings)
   3. เลือกที่ การตั้งค่าลำโพง (Speaker Settings)การตั้งค่าลำโพงไร้สาย (Wireless Speaker Settings)คุณภาพการเล่นแบบไร้สาย (Wireless Playback Quality) และตั้งไปที่ เลือกการเชื่อมต่อที่เสถียรก่อน (Priority on Stable Connection)
  7. รีเซ็ตระบบลำโพง
   หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดวิธีการรีเซ็ตเครื่อง Soundbar ให้อ้างอิงกับหัวข้อ วิธีการรีเซ็ตเครื่อง Soundbar