หมายเลข ID หัวข้อ : 00200692 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 08/08/2018

เสียงจากลำโพงซับวูฟเฟอร์ หรือลำโพงหลัง มีการตัดหรือมีนอยส์รบกวนเกิดขึ้น

  มีหลายเหตุผลที่สามารถจะทำให้เกิดนอยส์รบกวนเสียงจากลำโพงซับวูฟเฟอร์หรือลำโพงหลัง. ให้ลองทำดังตามวิธีการแก้ปัญหาต่อไปนี้: 

  1. ขยับออกห่างจากอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีการรบกวนกับการสื่อสารแบบไร้สาย.
   ถ้าหากอุปกรณ์ที่ส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาเช่น wireless LAN router หรือเตาไมโครเวฟ, ให้ขยับออกห่างจากอุปกรณ์นั้น.
    
  2. ไม่วางสิ่งกีดขวางระหว่างตัวเครื่องและลำโพงซับวูฟเฟอร์หรือลำโพงหลัง.
   ถ้าหากมีโลหะ คอนกรีต หรือพลาสเตอร์ระหว่างตัวเครื่องและลำโพงซับวูฟเฟอร์ หลีกเลี่ยงหรือเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางนั้น.
    
  3. วางตัวเครื่อง, ลำโพงซับวูฟเฟอร์ และลำโพงหลัง ให้ใกล้กับอีกอันหนึ่ง.
   วางตัวเครื่องและลำโพงซับวูฟเฟอร์ให้ใกล้กันที่สุดเท่าที่จะทำได้.
    
  4. ให้ใช้การเชื่อมต่อทางสายแทนการใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สาย.
   สลับทีวี และเครื่องบันทึก Blu-ray Disc จากการเชื่อมต่อ wireless LAN ไปเป็นการเชื่อมต่อกับ LAN แบบใช้สาย.
    
  5.  เลือกที่ Off หรือ On สำหรับ RF Channel. ให้ลองทำการตั้งค่าต่อไปนี้.
   1. กดที่ HOME.
   2. เมนู Home จะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอทีวี.
   3. เลือกที่Setup - Advanced Settings ในเมนู Home.
   4. เลือกที่ Speaker Settings - Wireless Speaker Settings.
   5. เลือกที่ Off หรือ On สำหรับ RF Channel.
    • เมื่อท่านเปลี่ยนการตั้งค่าของ RF Channel อาจจะใช้เวลานาน 1 นาทีในการเชื่อมต่อใหม่.
    • การตั้งค่าของความถี่จะถูกลบหายไป ถ้าหากมีการถอดสายไฟกำลังออก. ถ้าหากมีการถอดสายไฟกำลังออก, ให้สลับ RF Channel จาก Off ไปเป็น  On อีกครั้ง.
    • การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับ RF Channel คือ On. เมื่อการตั้งค่านี้เป็น On, ระบบจะทำการเลือกช่องสัญญาณที่ดีที่สุดสำหรับการส่งสัญญาณให้โดยอัตโนมัติ. โหมดนี้จะทนต่อการรบกวนในคลื่นวิทยุได้ดีกว่า. ถ้าหากเสียงยังคงมีการดรอปหายในระหว่างการตั้งค่า ให้ตั้งไปที่ On, การตั้งค่าไปที่ Off อาจจะช่วยทำให้ปัญหานี้ให้ดีขึ้นได้.