หมายเลข ID หัวข้อ : 00248092 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 13/07/2020

วิธีการใช้งานระบบ Home Theater โดยใช้รีโมทคอนโทรลของทีวี

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ท่านสามารถใช้งานระบบ Home Theater โดยใช้รีโมทคอนโทรลของทีวี เมื่อเชื่อมต่อผ่านสาย HDMI และมีการเปิดฟังก์ชัน Control for HDMI ไว้ คำแนะนำต่อไปนี้สามารถใช้กับรีโมทคอนโทรลของทีวีได้:

  • ปิดเปิดเครื่อง (Power On/Off) - ท่านสามารถ เปิด (On) หรือ ปิด (Off) ทีวี และระบบ Home Theater ให้  เปิดหรือ ปิด พร้อมกันได้

  • ปรับระดับเสียง (Volume) - ท่านสามารถปรับระดับเสียงของระบบ Home Theater เมื่อเครื่องมีการเลือกไว้ในการตั้งค่าเอาต์พุตของออดิโอของทีวี

  ถ้าหากระบบ Home Theater ไม่เปิดขึ้นมาพร้อมกับทีวี ให้ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. ปิดทั้งทีวีและ Home Theater ลงไปก่อน
  2. เปิดทีวีโดยใช้ รีโมทคอนโทรลของทีวี
  3. เปิด Home Theater โดยใช้รีโมทคอนโทรลของ Home Theater
  4. ปิดทั้งทีวีและ Home Theater โดยใช้รีโมทคอนโทรลของทีวี เมื่อทีวีและ Home Theater สามารถปิดพร้อมกันได้แล้ว ท่านก็จะสามารถปิดและปิดเครื่องทั้งสองได้ในครั้งต่อไป