หมายเลข ID หัวข้อ : 00246664 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01/07/2020

[วีดีโอ] การใช้ ฟังก์ชัน Eye AF เมื่อกด ปุ่มชัตเตอร์ลงไปครึ่งหนึ่ง

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

    ดวงตาของวัตถุจะสามารถตรวจพบได้ในทันทีที่กดปุ่มชัตเตอร์ลงไปครึ่งทาง และการติดตามจะมีอย่างต่อเนื่องด้วยความแม่นยำอย่างยอดเยี่ยม

    วัตถุนี้จะแนะนำท่านถึงวิธีที่ท่านสามารถจะใช้ ฟังก์ชัน Eye AF เมื่อกด ปุ่มชัตเตอร์บนกล้องลงไปครึ่งหนึ่ง    คำแนะนำ: เรียนรู้วิธีการเปิดหรือปิด คำบรรยายใต้ภาพ เมื่อรับชมวิดีโอจากอินเทอร์เน็ตจาก YouTube