หมายเลข ID หัวข้อ : 00246659 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01/07/2020

[วีดีโอ] การสลับ Eye Detection ใน Eye AF Shooting

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

    ในตอนนี้ท่านสามารถจะเลือกตาซ้าย หรือตาขวา ได้จากเมนู หรือใช้คีย์กำหนดค่าเข้าไปเองได้ ทำให้ท่านมีเวลาที่จะใส่ต่อการจัดภาพมากขึ้น

    วีดีโอนี้จะช่วยให้ท่านเข้าใจถึงวิธีการที่ท่านสามารถเลือกได้ระหว่างดวงตาด้านซ้ายหรือด้านขวาของวัตถุขนองท่านบนกล้อง    คำแนะนำ: เรียนรู้วิธีการเปิดหรือปิด คำบรรยายใต้ภาพ เมื่อรับชมวิดีโอจากอินเทอร์เน็ตจาก YouTube