หมายเลข ID หัวข้อ : 00251372 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/05/2021

หมายเลขที่แสดงที่ด้านล่างซ้ายของไอคอน WiFi คืออะไร

  ใช้ได้กับ

  • Xperia 1 II

  วิธีแก้ปัญหา

  หมายเลขที่แสดงทางด้านซ้ายของไอคอน Wi-Fi จะแตกต่างกันตามมาตรฐาน Wi-Fi ของการเชื่อมต่อปัจจุบัน

  โปรดดูข้อมูลด้านล่างสำหรับหมายเลขที่ปรากฏอยู่ข้างไอคอน Wi-Fi

  • หมายเลข 4 คือ Wi-Fi 4 ซึ่งใช้เทคโนโลยี 802.11n
  • หมายเลข 5 คือ Wi-Fi 5 ซึ่งใช้เทคโนโลยี 802.11ac
  • หมายเลข 6 คือ Wi-Fi 6 ซึ่งใช้เทคโนโลยี 802.11ax