หมายเลข ID หัวข้อ : 00251382 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/11/2021

ฉันสามารถถ่ายภาพถ่าย RAW ด้วยโหมดถ่ายภาพต่อเนื่องได้หรือไม่?

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

    วิธีแก้ปัญหา

    ไม่ได้ ท่านสามารถถ่ายภาพถ่าย RAW ได้ด้วยโหมดขับเคลื่อนการถ่ายภาพครั้งเดียวเท่านั้น (Single)