หมายเลข ID หัวข้อ : 00251382 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/12/2020

ฉันสามารถถ่ายภาพถ่าย RAW ด้วยโหมดถ่ายภาพต่อเนื่องได้หรือไม่

    ใช้ได้กับ 

    • Xperia 5 II
    • Xperia 1 II

    วิธีแก้ปัญหา

    รายการที่ คุณสามารถถ่ายภาพถ่าย RAW ได้ด้วยโหมดขับเคลื่อนการถ่ายภาพครั้งเดียวเท่านั้น (Single)