หมายเลข ID หัวข้อ : 00263779 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/05/2022

โหมดกลางคืน (Night mode) ทำงานอย่างไร?

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

    วิธีแก้ปัญหา

    ด้วยการสลับไปเป็นโหมดกลางคืน Xperia 10 II & Xperia 10 III จะปรับการตั้งค่าความสว่างและช่วงไดนามิกให้เหมาะสมโดย อัตโนมัติจะเพื่อช่วยให้ท่านได้ภาพที่ดีเยี่ยมในสภาวะแสงน้อยได้ จะใช้เวลาหลายวินาที (6-7 วินาที) เพื่อดำเนินการถ่ายภาพใน โหมดกลางคืนนี้ ท่านจำเป็นต้องถืออุปกรณ์ Xperia ไว้จนกระบวนการนี้จะเสร็จสิ้น

    บางฟังก์ชันเช่น "โบเก้ (Bokeh)", "การตรวจหา QR Code (QR code detection)", "การติดตามวัตถุ (Object tracking)" และ "การถ่ายภาพเป็นชุด (Burst)" จะไม่มีการรองรับในโหมดกลางคืน

    หมายเหตุ: โหมดกลางคืนจะทำงานเฉพาะกับการถ่ายภาพเท่านั้น