หมายเลข ID หัวข้อ : 00230004 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 13/02/2022

เสียงลมรบกวนที่ดังสามารถได้ยินจากหูฟัง

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  เมื่อฟังก์ชัน ตัดเสียงรบกวน (Noise Canceling) หรือ โหมดเสียงรอบข้าง (Ambient Sound Mode) มีการเปิดใช้งานเสียงลมรบกวน อาจจะดังมากขึ้นตามสภาวะแวดล้อมได้ ในกรณีนี้ ให้ตรวจดูดังนี้:

  • WF-1000XM4

   ในแอป Sony | Headphones Connect ให้แตะที่ เสียง (Sound)การควบคุมเสียงรอบข้าง (Ambient Sound Control), และจากนั้นเลือกที่ การลดสัญญาณรบกวนลมอัตโนมัติ (Automatic Wind Noise Reduction) ถ้าหากท่านพบว่ามี เสียงลมรบกวน แม้จะเปิดการทำงานของ การลดสัญญาณรบกวนของลมอัตโนมัติ (Automatic Wind Noise Reduction) ไว้แล้ว ให้ตั้งฟังก์ชัน ตัดเสียงรบกวน (Noise Canceling) และ โหมดเสียงรอบข้าง (Ambient Sound Mode) ไปเป็น ปิด (OFF)

   หมายเหตุ:
   • เมื่อหูฟังตรวจพบลมเกินจำนวนปริมาณอากาศระดับหนึ่ง คุณสมบัติ การลดสัญญาณรบกวนของลมอัตโนมัติ (Automatic Wind Noise Reduction) จะปิดไมโครโฟนบางตัวที่ใช้สำหรับตัดเสียงรบกวนไป ท่านจะสังเกตว่าฟังก์ชัน ตัดเสียงรบกวน (Noise Canceling) จะอ่อนลงในสภาวะแวดล้อมที่ลมพัดแรงจากการตั้งค่านี้ เรื่องนี้ไม่ได้เป็นความผิดปกติ
   • คุณสมบัติ การลดสัญญาณรบกวนของลมอัตโนมัติ (Automatic Wind Noise Reduction) จะไม่เริ่มทำงานในปริมาณลมที่มีเพียงเล็กน้อย
  • WF-1000XM3

   ในแอป Sony | Headphones Connect ให้ขยับแถบเลื่อนไปที่ การลดสัญญาณรบกวนของลม (Wind Noise Reduction) ในการตั้งค่า ควบคุมเสียงรอบด้าน (Ambient Sound Control) ถ้าหากท่านพบว่ามีเสียงลมรบกวนจากการทำสิ่งนี้ ให้ตั้งฟังก์ชัน ตัดเสียงรบกวน (Noise Canceling) และ โหมดเสียงรอบด้าน (Ambient Sound Mode) ไปเป็น ปิด (OFF)

  • WF-SP800N
   ปิดฟังก์ชัน ตัดเสียงรบกวน (Noise Canceling) และ โหมดเสียงรอบข้าง (Ambient Sound Mode)