หมายเลข ID หัวข้อ : 00230004 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 13/07/2020

มีเสียงลมรบกวน จาก ชุดหูฟังไร้สาย

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

    ถ้าหากมีการเปิดฟังก์ชัน ตัดเสียงรบกวน (Noise canceling) หรือ โหมดเสียงรอบข้าง (Ambient sound) ไว้ สภาวะแวดล้อมรอบข้างอาจจะเพิ่มเสียงลมรบกวนเข้ามาได้
    ถ้าหากเสียงลมรบกวนดังมาก ให้ปิดฟังก์ชันตัดเสียงรบกวน (Noise canceling) และโหมดเสียงรอบข้าง (Ambient sound) ออกไป