หมายเลข ID หัวข้อ : 00241308 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/01/2020

ตารางกิจกรรม Sony Digital Camera Thailand ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

    6 กุมภาพันธ์ 2563    Weekday Training Course : พื้นฐานการเลือกใช้เลนส์ Sony

    8 กุมภาพันธ์ 2563    Basic Portrait Photography พื้นฐานการถ่ายภาพบุคคลแบบวางแนวคิด

  13 กุมภาพันธ์ 2563    Weekday Training Course : พื้นฐานการถ่ายภาพท่องเที่ยว

  15 กุมภาพันธ์ 2563    Stockphoto with Sony เริ่มถ่ายภาพขายภาพออนไลน์ด้วยกล้อง Sony

  20 กุมภาพันธ์ 2563    Weekday Training Course : พื้นฐานการถ่ายวิดีโอ และการ Vlog

  27 กุมภาพันธ์ 2563    Weekday Training Course : การปรับตั้งค่ากล้อง Sony ระดับสูง

   

  รายละเอียดและเงื่อนไขการเข้าร่วมแต่ละกิจกรรม กรุณาดูเพิ่มเติมที่

  https://www.facebook.com/SonyDigitalCameraThailand