หมายเลข ID หัวข้อ : 00223153 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/02/2019

ตารางกิจกรรม Sony Digital Camera Thailand ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 จาก Website Alpha Universe Thailand

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

  7 กุมภาพันธ์ 2562  Weekday Training Course: Basic Lens Training : พื้นฐานการเลือกใช้เลนส์

  9 กุมภาพันธ์ 2562  Basic Camera and Photography : พื้นฐานการใช้งานกล้องและการถ่ายภาพ

14 กุมภาพันธ์ 2562  Weekday Training Course: Basic Metering : พื้นฐานการวัดแสง

16 กุมภาพันธ์ 2562  Basic Portrait Photography Workshop : พื้นฐานการถ่ายภาพบุคคล

21 กุมภาพันธ์ 2562  Weekday Training Course: Basic Travel Photography : พื้นฐานการถ่ายภาพท่องเที่ยว

23 กุมภาพันธ์ 2562  คอร์สอบรม Art of Composition : ศิลปะการจัดองค์ประกอบภาพถ่าย

28 กุมภาพันธ์ 2562  Weekday Training Course: Basic Camera Usage : พื้นฐานการใช้งานกล้อง

 

**เฉพาะลูกค้ากล้องโซนี่อัลฟ่าและไซเบอร์ช็อต RX Series ประกันศูนย์ไทยที่ลงทะเบียนสินค้ากับทาง MySony แล้วเท่านั้น**

 

รายละเอียดและเงื่อนไขการเข้าร่วมแต่ละกิจกรรม กรุณาดูเพิ่มเติมที่

https://www.sony.co.th/microsite/alphauniverse/events-february-2019.html