หมายเลข ID หัวข้อ : 00228503 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/06/2019

ตารางกิจกรรม Sony Digital Camera Thailand ประจำเดือน มิถุนายน 2562

    1 มิถุนายน 2562 Weekend Training Course : Basic Camera and Photography พื้นฐานการใช้งานกล้องและการถ่ายภาพ

    6 มิถุนายน 2562 Weekday Training Course : Basic Camera Usage พื้นฐานการใช้งานกล้อง

  13 มิถุนายน 2562 Weekday Training Course : Basic Portrait Photography พื้นฐานการถ่ายภาพบุคคล

  15 มิถุนายน 2562 Weekend Training Course : Basic Videography for VLOG by Tommy Thanabut

  20 มิถุนายน 2562 Weekday Training Course: Travel Photography: คอร์สอบรมการถ่ายภาพท่องเที่ยว

  22 มิถุนายน 2562 Weekend Training Course: Capture One : Basic Sony Camera Raw Processing

  27 มิถุนายน 2562 Weekday Training Course : Light Metering Explained for Sony Camera การวัดแสงเพื่อการถ่ายภาพสำหรับกล้องโซนี่

  29 มิถุนายน 2562 Weekend Training Course : Art of Composition: ศิลปะการจัดองค์ประกอบภาพถ่าย

   

  รายละเอียดและเงื่อนไขการเข้าร่วมแต่ละกิจกรรม กรุณาดูเพิ่มเติมที่

  https://www.facebook.com/SonyDigitalCameraThailand