หมายเลข ID หัวข้อ : 00242537 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/12/2020

APPLE HOMEKIT วิธีการใช้

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฏิบัติการที่ระบุเท่านั้น ดูที่ ผลิตภัณฑ์และหมวดหมู่ที่ใช้ได้ สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ
  ท่านสามารถใช้ Apple HomeKit ทำการควบคุมทีวีด้วย อุปกรณ์ Apple เช่น iPhone, iPad, หรือ Mac ผ่านแอป Home หรือ Siri

  หมายเหตุ:

  • อาจจะต้องมี การอัปเดตซอฟต์แวร์สำหรับทีวีเพื่อที่จะใช้ HomeKit นี้
  • ท่านจะต้องเชื่อมต่อทีวีเข้ากับ อินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะใช้ HomeKit
  • การใช้งานอุปกรณ์ Apple จะแตกต่างกันไปตามเวอร์ชันของ OS
    

  การเตรียมพร้อมเพื่อใช้ Apple HomeKit

  ถ้าต้องการควบคุมทีวีของท่านโดยใช้ HomeKit ท่านจะต้องเพิ่มทีวีนั้นเป็นอุปกรณ์เสริมเข้าไปใน แอป Home ใน อุปกรณ์ iOS ของท่านก่อน

  1. ตรวจสอบให้มั่นใจว่า อุปกรณ์ Apple ของท่านเชื่อมต่อกับเครือข่ายเดียวกันกับของทีวี
  2. กดที่ปุ่ม  (เลือกอินพุต) บนตัว รีโมทคอนโทรลทีวี เลือกที่   (AirPlay)
  3. เลือกที่ AirPlay & HomeKit settings
  4. เลือกที่ Set up HomeKit จะมี QR code แสดงขึ้นมาบนหน้าจอทีวี
  5. เปิดแอป Home บนอุปกรณ์ iOS ของท่านและแตะที่ Add Accessory หรือ  
  6. ใช้กล้องบน อุปกรณ์ iOS ของท่านทำการสะแกน QR code บนทีวี
  7. ทำตาม คำแนะนำบนหน้าจอทีวี และแอป Home


  สำหรับคำแนะนำโดยละเอียดและสิ่งที่ท่านจะต้องทำกับ HomeKit ให้อ้างอิงกับ เว็บไซต์ต่อไปนี้
  การเซ็ตอัปและใช้แอป Home  (ลิงก์กับเว็บไซต์ภายนอก)

   

  *iPhone, iPad, AirPlay และ HomeKit เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc., จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่น ๆ