หมายเลข ID หัวข้อ : 00243857 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/11/2020

A8G ซีรีส์: ขนาดของ Android TV™

  ค่าขนาดเหล่านี้เป็นค่าโดยประมาณ 
  บางรุ่นจะไม่มีให้ ขึ้นอยู่กับประเทศหรือภูมิภาคของท่าน 
  สำหรับ ขนาดต่าง ๆ เมื่อใช้ขายึดติดตั้งผนังของ Sony ให้อ้างอิงกับรายละเอียดการติดตั้งขายึดติดตั้งผนัง ใน เว็บไซต์สนับสนุนของผลิตภัณฑ์นั้น

  การใช้แท่นวาง: ตำแหน่งมาตรฐาน

  ขนาดของทีวี ระบุไว้ด้วยตัว A ถึง G

  (มม.)

  รุ่น (KD-)ABCDEFG
  65A8G14508346578546829097
  55A8G12297106577306729097

   

  การใช้แท่นวาง: ตำแหน่งของเครื่อง Sound bar

  ขนาดของทีวี ระบุไว้ด้วยตัว A ถึง G

  (มม.)

  รุ่น (KD-)ABCDEFG
  65A8G14508346579046829095
  55A8G12297106577806729095

   

  การติดตั้งบนฝาผนัง

  ขนาดของทีวี ระบุไว้ด้วยตัว A ถึง G

  (มม.)

  รุ่น (KD-)ABCDEF
  65A8G1450834300300575413
  55A8G1229710300300465330

  G: ขนาดรู M6 สำหรับขายึดติดตั้งผนัง
  *อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานสำหรับรายละเอียดความยาวของสกรู

  ด้วยเหตุผลใน การป้องกันตัว ผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย Sony แนะนำให้ติดตั้งทีวีของท่านบนฝาผนังโดยตัวแทนจำหน่ายหรือผู้รับเหมาที่ได้รับอนุญาตของ Sony เท่านั้น
  ตรวจสอบให้มั่นใจว่าท่านใช้ ขายึดติดตั้งผนังที่ระบุเท่านั้น สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับคู่มือของทีวีนั้น ๆ