หมายเลข ID หัวข้อ : 00239453 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/02/2022

Siri เริ่มทำงานเมื่อฉันพยายามจะเล่นหรือหยุดเล่นเพลงชั่วคราวโดยใช้หูฟัง

    เมื่อ iPhone จับคู่เข้ากับหูฟังแล้ว ถ้าหากท่านกดค้างปุ่ม Play/Call บนตัวหูฟัง Siri อาจจะเปิดขึ้นมาเองโดยไม่ได้ตั้งใจ ถ้าหากท่านต้องการเพียงจะเล่นหรือหยุดเล่นชั่วคราวเพลง ให้กดที่ปุ่ม Play/Call อย่างเร็วเท่าที่จะทำได้เพื่อป้องกันไม่ให้ Siri ทำงานขึ้นมาโดยไม่ตั้งใจ