หมายเลข ID หัวข้อ : 00230008 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/05/2020

เพลงหยุดลงไปทันที่ หรือกลับมาเล่นใหม่

  ท่านอาจจะพบกับการเล่นหรือหยุดเล่นเพลงในทันที จากชุดหูฟังของท่านในสภาวะต่อไปนี้:

  • เซนเซอร์ในตัวเปิดทำงาน
   เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อท่านถอดหรือใส่หูฟังเข้าไป ซึ่งจะทำให้เพลงมีการหยุดชั่วคราวหรือเล่นใหม่
   ถึงแม้ท่านจะไม่ได้สวมใส่หูฟัง ตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่มีอะไรอยู่รอบๆตัวเซนเซอร์นั้น เนื่องจากเพลงจะเล่นเมื่อตัวเซนเซอร์ทำงาน

   ท่านสามารถปิดการตั้งค่าของ Pauses when headphones are taken off ในแอป Headphones Connect เพื่อทำการปิด ฟังก์ชั่นการตรวจดูการสวมใส่

   รูปภาพหน้าจอของแอป Headphones Connect

   

  • ตัวทัชเซนเซอร์ถูกแตะ
   ตัวทัชเซนเซอร์อาจจะถูกแตะโดยไม่ได้ตั้งใจ
   ท่านสามารถปิดตัวทัชเซนเซอร์นี้ได้โดยการเปลี่ยน ฟังก์ชั่นของตัวทัช เซนเซอร์ไปเป็น None assigned โดยใช้แอป Headphones Connect

   รูปภาพหน้าจอของแอป Headphones Connect