หมายเลข ID หัวข้อ : 00237544 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/12/2020พิมพ์

ข้อความมัลติมีเดียไม่ทำงาน

  • ตรวจสอบว่าผู้ให้บริการเครือข่ายและ/หรือการสมัครใช้งานของท่านสนับสนุน MMS (บริการข้อความมัลติมีเดีย)
  • ดาวน์โหลดการตั้งค่าสำหรับอินเทอร์เน็ตและ MMS โดยอัตโนมัติ

  วิธีดาวน์โหลดการตั้งค่าอินเทอร์เน็ตและ MMS

  • ท่านสามารถเพิ่มการตั้งค่าอินเทอร์เน็ตและการรับส่งข้อความในอุปกรณ์ของท่านด้วยตนเองได้ทุกเวลา หากจำเป็น ให้ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของท่านสำหรับข้อมูลที่จำเป็น

  วิธีเพิ่มการตั้งค่าอินเทอร์เน็ตและ MMS

  • ตรวจสอบความแรงสัญญาณในแถบสถานะเพื่อตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของท่านเชื่อมต่อกับเครือข่ายแล้ว หากสัญญาณอ่อนหรือไม่มีสัญญาณเลย ให้ย้ายไปยังตำแหน่งที่ตั้งซึ่งเปิดโล่ง ไม่มีสิ่งกีดขวาง หรือเข้าใกล้หน้าต่าง
  • ตรวจสอบหน่วยความจำอุปกรณ์เพื่อดูว่ามีหน่วยความจำว่างหรือไม่ หากหน่วยความจำเต็ม ให้ลบข้อความเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่าง

  วิธีดูสถานะหน่วยความจำ

  วิธีลบข้อความ

  วิธีลบการสนทนา

  • ตรวจสอบว่าได้เปิดใช้ฟังก์ชันดาวน์โหลด MMS อัตโนมัติในการตั้งค่าข้อความของท่านแล้ว

  วิธีเปิดใช้การดาวน์โหลด MMS อัตโนมัติ

  • ใช้หมายเลขแบบเต็มเมื่อท่านส่งข้อความ เมื่อท่านป้อนรหัสประเทศ ให้ใช้ "+" แทน "00"
  • ปิดอุปกรณ์ของท่านแล้วเปิดอีกครั้ง โดยการดำเนินการนี้ ท่านจะปิดแอปพลิเคชันที่ทำงานอยู่ทั้งหมดและทำให้หน่วยความจำว่าง ซึ่งบางครั้งแก้ไขปัญหาได้โดยอัตโนมัติ
  • อัปเดตอุปกรณ์ของท่านเพื่อให้แน่ใจว่าท่านจะได้รับประสิทธิภาพสูงสุดและการปรับปรุงล่าสุด