หมายเลข ID หัวข้อ : 00239450 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/01/2020

หลังการตัดการเชื่อมต่อ เครื่องเล่น Walkman® กับ อุปกรณ์ ออดิโอ Bluetooth แล้ว ฉันไม่สามารถเชื่อมต่อใหม่ได้อีก

    ถ้าหากท่านไม่สามารถเชื่อมต่อ เครื่องเล่น Walkman® กับ อุปกรณ์ ออดิโอ Bluetooth ได้ใหม่อีก ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ใน เครื่องเล่น Walkman® เพื่อทำการเปิด การตั้งค่า Bluetooth ให้ปิดและทำการเปิดขึ้นมาใหม่อีกครั้ง

    1. ในหน้าจอ Home ปัดลงด้านล่างที่แถบแสดงสถานะ 2 ครั้ง หรือปัดที่แถบแสดงสถานะด้วย 2 นิ้ว
    2. ที่หน้าจอ Quick Settings แตะที่ไอคอนของ Bluetooth และจากนั้นปรับให้ ฟังก์ชันนี้เปิดหรือปิด