หมายเลข ID หัวข้อ : 00240168 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/01/2020

วิธีการตั้งเวลาที่ถูกต้องในเครื่อง Walkman

  ทำตามหนึ่งในสองวิธีเหล่านี้เพื่อทำการตั้งเวลาที่ถูกต้องให้กับเครื่อง Walkman: 

  • เชื่อมต่อเครื่อง Walkman เข้ากับเครือข่ายเพื่อตั้งเวลาใหม่โดยอัตโนมัติ:
   1. ปัดหน้าจอ Home ขึ้นด้านบน
   2. เลือกที่  (Settings) — System — Automatic Date & time
   3. เปิด Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย จากนั้นเวลาจะมีการปรับให้อย่างถูกต้อง

   หมายเหตุ: 

   • แม้ว่าจะเปิด Wi-Fi แล้ว เวลาที่ถูกต้องจะไม่สามารถแสดงได้ถ้าหากไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย
   • ถ้าหากท่านทำตามสองขั้นตอนข้างต้นแล้ว เวลาก็ยังไม่ถูกต้อง แสดงว่า Wi-Fi อาจจะอ่อนเกินกว่าที่จะมีการเชื่อมต่อที่ดีได้ ลองทำตามขั้นตอนนี้อีกครั้งในสถานที่มีการสื่อสาร Wi-Fi ที่ดี
  • ตั้งค่าของวันที่และเวลาด้วยตนเอง

   ​เลือกที่  (Settings) — System Date & Timeและจากนั้นตั้งวันที่และเวลาที่ถูกต้องโดยใช้ตัวเลือก Set date และ  Set time