หมายเลข ID หัวข้อ : 00239473 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/01/2020

วิธีการยกเลิกการติดตั้งแอปจาก เครื่องเล่น Walkman®

  ข้อสำคัญ: แอปที่ติดตั้งมาพร้อมกับเครื่อง จะไม่สามารถยกเลิกการติดตั้งได้

  วิธีการยกเลิกการติดตั้งแอปจาก หน้าจอ HOME

  1. ในระหว่างที่กดค้างที่ไอคอนของแอปที่ท่านต้องการจะยกเลิกการติดตั้งในหน้าจอ HOME ให้เลื่อนไปที่ (Uninstall) ที่ด้านขวาบนของหน้าจอและปล่อยนิ้วของท่าน
  2. ข้อความยืนยันว่า Do you want to uninstall this app? จะแสดงขึ้นมา เลือกที่ OK
  3. เมื่อมีข้อความว่า Uninstallation is complete แสดงขึ้นมา แสดงว่าแอปนั้นได้ถูกยกเลิกการติดตั้งไปแล้ว

  หมายเหตุ: ท่านสามารถยกเลิกการติดตั้งแอปได้ในหน้าจอ Apps ได้ในวิธีการเดียวกัน

  วิธีการยกเลิกการติดตั้งแอปจาก หน้าจอ Settings

  1. ปัดที่หน้าจอ HOME ขึ้นไปเพื่อเปิด  Settings และเลือกที่ Apps & notifications
  2. เลือกที่ See all xx apps เพื่อแสดงแอปที่ติดตั้งไว้ทั้งหมด
  3. เลือกแอปที่ท่านต้องการจะยกเลิกการติดตั้งจากรายการของแอป เลือกที่  Uninstall ในข้อมูลแอปที่แสดงขึ้นมานั้น
  4. ข้อความยืนยันว่า Do you want to uninstall this app? จะแสดงขึ้นมา เลือกที่ OK
  5. เมื่อมีข้อความว่า Uninstallation is complete แสดงขึ้นมา แสดงว่าแอปนั้นได้ถูกยกเลิกการติดตั้งไปแล้ว