หมายเลข ID หัวข้อ : 00278345 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/05/2022

ไม่สามารถติดตั้งแอปที่ใช้ฟังก์ชันกล้องหรือโทรศัพท์ได้

ไม่สามารถหาแอปที่ต้องการใน Google Play Store พบ

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

    ท่านไม่สามารถติดตั้งแอปที่ใช้ฟังก์ชันกล้องหรือโทรศัพท์จาก Google Play Store เช่น Android Auto ได้
    หมายเหตุ: การใช้งานแอปที่ติดตั้งจาก Google Play Store ไม่ได้มีการรับประกันว่าจะทำงานได้เป็นปกติ