หมายเลข ID หัวข้อ : 00236001 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/12/2019

คอนเทนท์ที่ดาวน์โหลดมา โดยใช้ เครื่องเล่น Walkman® ไม่สามารถหาพบได้ใน ห้องสมุดเพลง (Music library) (เครื่องเล่นเพลง)

  ถ้าหาก คอนเทนท์ที่ดาวน์โหลดมาไม่สามารถหาได้ ให้เลือกที่   (ปุ่มอัปเดตฐานข้อมูล) ในห้องสมุดเพลง (Music library) วิธีนี้จะทำให้ คอนเทนท์ที่ซื้อมาลงทะเบียนกับฐานข้อมูลได้และแสดงขึ้นมาในห้องสมุดนี้ได้

  หมายเหตุ: 

  • เมื่อทำการอัปเดตฐานข้อมูล จะมีเฉพาะ คอนเทนท์ที่เก็บไว้ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้เท่านั้น ที่จะลงทะเบียนเข้าไปในห้องสมุดเพลง (Musiclibrary):
   • โฟลเดอร์ เพลง (Music) หรือ ดาวน์โหลด (Download) ในหน่วยความจำของเครื่องเล่น
   • โฟลเดอร์ เพลง (Music) ในการ์ด microSD
   ถ้าหาก คอนเทนท์ไม่แสดงในห้องสมุดเพลง (Music library) หลังการอัปเดตฐานข้อมูล ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คอนเทนท์นี้ไม่ได้มีการย้ายเข้าไปไว้ในโฟลเดอร์ข้างต้น และจากนั้นทำการอัปเดตฐานข้อมูลนี้อีกครั้ง
  • ปลายทางของเพลงที่ดาวน์โหลดจะแตกต่างกันไปตามบริการเพลงออนไลน์นั้น ๆ