หมายเลข ID หัวข้อ : 00232265 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17/11/2019

คำแนะนำและหมายเหตุสำหรับ รีโมทคอนโทรลที่มาพร้อมกับ Android TV™ รุ่นปี 2562

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้กับเครื่องที่ระบุเท่านั้น ตรวจสอบที่ส่วนของ ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้ ก่อนที่จะทำต่อ

  ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำและหมายเหตุสำหรับ รีโมทคอนโทรลที่มาพร้อมกับ Android TV™ รุ่นปี 2562

  • ฟีเจอร์ต่างๆ ของรีโมทคอนโทรล

  รีโมทคอนโทรลส่วนใหญ่ต้องชี้ไปที่ตัวรับสัญญาณอินฟราเรดของทีวี เนื่องจากใช้การสื่อสารด้วยอินฟราเรด
  แต่ รีโมทคอนโทรลนี้สามารถทำการปรับ ระดับเสียงและเปลี่ยน ช่องสัญญาณในทิศทางใดๆ ก็ได้เนื่องจากใช้การสื่อสารทาง Bluetooth สำหรับการสั่งงานทั้งหมด ที่นอกเหนือจากการปิดเปิดทีวี
  ท่านยังสามารถจะใช้รีโมทคอนโทรลได้อย่างต่อเนื่อง ถ้าหากการสื่อสารทาง Bluetooth มีการตัดการเชื่อมต่อด้วยเหตุผลใดก็ตาม เนื่องจากจะมีการสลับไปเป็นการสื่อสารทางอินฟราเรดแทนโดยอัตโนมัติ
  หมายเหตุ: ปุ่ม  (Microphone) จะทำงานผ่านทางการสื่อสาร Bluetooth เท่านั้น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องทำการเชื่อมต่อใหม่

  • การจับคู่ รีโมทคอนโทรล

  ไม่จำเป็นต้องทำการเซ็ตอัป เนื่องจากตัวรีโมทคอนโทรลจะทำการจับคู่โดยอัตโนมัติกับทีวีในการเซ็ตอัปเบื้องต้นแล้ว
  ถ้าหากท่านพบว่าปุ่มไมค์ของตัวรีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน ให้อ้างอิงกับคำถามที่พบบ่อยต่อไปนี้
  การลงทะเบียนรีโมทคอนโทรลทัชแพดของฉัน หรือการ ควบคุมระยะไกลด้วยเสียง ไม่ทำงานตลอดเวลา

  หมายเหตุ: เฉพาะรายการของ Android TV ที่ใช้ได้ที่แสดงไว้เท่านั้นที่จะสามารถจับคู่กับ รีโมทคอนโทรลนี้ได้
  สำหรับรายละเอียดต่างๆ ให้อ้างอิงกับคำถามที่พบบ่อยต่อไปนี้
  ไม่สามารถสั่งงาน BRAVIA TV ก่อนหน้านี้ด้วย รีโมทคอนโทรลที่ให้มากับ Android TV ที่ซื้อมาใหม่ได้