หมายเลข ID หัวข้อ : 00225286 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/03/2021

ไม่สามารถสั่งงาน BRAVIA TV รุ่นก่อนหน้านี้ได้ด้วย รีโมทคอนโทรลที่ให้มากับ Android TV™ ที่ซื้อมาใหม่

    รีโมทคอนโทรลที่มาพร้อมกับ Android TV ที่วางจำหน่ายในปี 2562 หรือที่ใหม่กว่า จะไม่สามารถสั่งงานทีวีอื่นได้ เนื่องจากระบบสื่อสารที่แตกต่างจาก รีโมทคอนโทรลที่มาพร้อมกับทีวีรุ่นที่ออกวางจำหน่ายจนถึงตอนนี้
    ถ้าหาก Android TV ที่มีรีโมทคอนโทรลมาด้วยที่สามารถสั่งงานได้ จะทำงานได้อย่างถูกต้อง