หมายเลข ID หัวข้อ : 00231571 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/05/2020

จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าหากประจุของแบตเตอรี่ในด้านหนึ่งของหูฟังเกิดหมด ในขณะที่ของอีกด้านหนึ่งยังคงมีประจุไฟอยู่?

    เสียงแนะนำจะเตือนว่า "Low battery, please recharge headset" จะดังขึ้นมาจากด้านของหูฟังที่ประจุแบตเตอรี่เหลือต่ำ ซึ่งจะปิดลงไปโดยอัตโนมัติ เมื่อเรื่องนี้เกิดขึ้น ให้วางด้านที่แสดงอาการเข้าไปในกล่องสำหรับชาร์จไฟ ส่วนอีกด้านของหูฟังที่ยังคงมีประจุไฟจะยังคงสามารถใช้งานได้

    หมายเหตุ:

    • เมื่อท่านรับฟังด้วยหูฟังเพียงด้านเดียว ช่องสัญญาณสเตอริโอซ้ายและขวาจะไม่รวมกัน ดังนั้นท่านจึงจะได้ยินเสียงที่เป็นของด้านที่ใช้งานอยู่เท่านั้น
    • เมื่อทำการตั้งค่าฟีเจอร์ Google Assistant ท่านสามารถจะตั้งให้ทัชเซ็นเซอร์ในด้านซ้ายหรือขวาของหูฟังเป็นตัวเปิดการทำงานของฟีเจอร์ Google Assistant ได้ ถ้าหากทัชเซ็นเซอร์ถูกกำหนดให้ทำงานเป็นด้านเดียวกับที่ประจุแบตเตอรี่เหลือต่ำ และต้องได้รับการชาร์จไฟเพิ่ม ท่านจะไม่สามารถใช้ฟีเจอร์ Google Assistant ได้เมื่อใช้หูฟังด้านที่ไม่ได้กำหนดไว้เพียงด้านเดียว