หมายเลข ID หัวข้อ : 00230012 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/03/2022

ประจุแบตเตอรี่ของกล่องสำหรับชาร์จไฟหมดลงไปอย่างเฉียบพลัน

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

    กล่องสำหรับชาร์จไฟ จะมีการใช้พลังงานเมื่อมีการใส่ตัวหูฟังเข้าไปและมีการเปิดฝาของกล่องไว้
    ในระหว่างที่ฝาเปิดอยู่ตัวหูฟังที่ใส่เข้าไปจะอยู่ในโหมดแสตนด์บาย และจะสามารถทำการรีเซ็ตได้

    ให้ปิดฝากล่องสำหรับชาร์จไฟหลังการใส่ตัวหูฟังในกล่องสำหรับชาร์จไฟแล้ว เพื่อหลีกเลื่ยงการสิ้นเปลืองกำลังงานโดยไม่จำเป็น