หมายเลข ID หัวข้อ : 00230395 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/07/2019

วิธีการตรวจเช็คดูระดับของแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ของกล่องสำหรับชาร์จไฟ

  ท่านสามารถทำการตรวจเช็คดุ ระดับที่เหลืออยู่ของแบตเตอรี่ของกล่องสำหรับชาร์จไฟได้ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  • ถ้าหากระดับที่เหลืออยู่ของแบตเตอรี่ของกล่องสำหรับชาร์จไฟ มีอยู่ต่ำ
   ตัวแสดงสถานะสีแดงของชุดหูฟังจะดับลงไปทันที และชุดหูฟังไร้สายจะปิดเพาเวอร์ลงไป เมื่อใส่เข้าไปในกล่องสำหรับชาร์จไฟ
    
  • ถ้าหากระดับที่เหลืออยู่ของแบตเตอรี่ในกล่องสำหรับชาร์จไฟหมดลงไป
   ตัวแสดงสถานะสีแดงจะไม่ติดสว่าง และชุดหูฟังจะไม่ปิดลงไปถึงแม้ว่าจะใส่เข้าไปในกล่องสำหรับชาร์จไฟแล้วก็ตาม