หมายเลข ID หัวข้อ : 00230395 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/02/2022

วิธีการตรวจเช็คดูระดับของแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ของกล่องสำหรับชาร์จไฟ

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ท่านสามารถตรวจสอบจำนวนประจุที่เหลืออยู่โดยประมาณของกล่องสำหรับชาร์จไฟได้ เมื่อท่านใส่ชุดหูฟังเข้าไปในกล่องสำหรับชาร์จไฟ

  • ถ้าตัวแสดงสถานะสีแดงของกล่องสำหรับชาร์จไฟและหูฟัง ติดสว่างขึ้นมา:
   ประจุไฟที่เหลือของแบตเตอรี่จะอยู่ประมาณ 30% และ 100% และท่านสามารถทำการชาร์จไฟ หูฟังได้ตามปกติโดยใช้กล่องสำหรับชาร์จไฟนั้น

  • ถ้าตัวแสดงสถานะสีแดงของกล่องสำหรับชาร์จไฟและ หูฟัง ติดสว่างขึ้นมา แต่ ตัวแสดงสถานะสีแดงของกล่องสำหรับชาร์จไฟกะพริบนาน 15 วินาที หลังจากที่ปิดฝาของกล่องสำหรับชาร์จไฟนั้น:
   ประจุไฟที่เหลือของแบตเตอรี่จะอยู่ประมาณ 5% และ 30% แสดงถึงว่าประจุไฟที่เหลือของกล่องสำหรับชาร์จไฟนั้นมีน้อยกว่าระดับที่จะชาร์จไฟให้หูฟังให้เต็มได้

  • ถ้าตัวแสดงสถานะสีแดงของหูฟัง ไม่ติดสว่าง หรือ ตัวแสดงสถานะดับลงไปทันที:
   ประจุไฟที่เหลือของกล่องสำหรับชาร์จไฟเหลืออยู่น้อยกว่า 5% และท่านไม่สามารถจะทำการชาร์จไฟให้กับ หูฟังได้

  หมายเหตุ:

  • ท่านสามารถตรวจดูประจุไฟที่เหลือของ แบตเตอรี่ของ หูฟังได้โดยใช้แอป Sony | Headphones Connect (Ver. 6.0.0 หรือที่ใหม่กว่า)
   สำหรับ WF-1000XM3 จะต้องเป็นเฟิร์มแวร์สำหรับชุดหูฟังเวอร์ชัน 2.0.2 หรือที่ใหม่กว่า
  • ท่านไม่สามารถตรวจเช็คดูระดับแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ของกล่องสำหรับชาร์จไฟได้ในขณะที่ท่านกำลังชาร์จไฟให้กล่องสำหรับชาร์จไฟนั้นอยู่