หมายเลข ID หัวข้อ : 00230016 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/06/2020

ไม่สามารถลงทะเบียน (จับคู่) ชุดหูฟังกับ อุปกรณ์ Bluetooth ตัวที่สองหรือถัดมาได้

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ถ้าหากท่านต้องการจะจับคู่ ชุดหูฟังของท่านกับอุปกรณ์ Bluetooth ตัวอื่น ๆ ท่านจะต้องตั้งชุดหูฟังนั้นไปเป็นโหมดการจับคู่

  เมื่อใช้การเชื่อมต่อแบบ NFC

  1. เปิด ฟังก์ชัน NFC ของอุปกรณ์ Bluetooth
  2. ถอดตัวเครื่องทางด้านซ้ายและขวาออกจากกล่องสำหรับชาร์จไฟ
  3. ตรวจสอบดูว่า ตัวแสดงสถานะของ ชุดหูฟัง นั้นเปลี่ยนจากสีแดงไปเป็นไฟกะพริบสีฟ้า
  4. แตะที่ อุปกรณ์ Bluetooth ที่เครื่องหมาย N-Mark ของกล่องสำหรับชาร์จไฟ
  5. ทำตามคำแนะนำต่าง ๆ บนหน้าจออุปกรณ์ Bluetooth เพื่อทำการลงทะเบียนอุปกรณ์และเชื่อมต่อให้เสร็จสิ้น

  เมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ไม่ได้เป็นอุปกรณ์ NFC

  1. ถอดชุดหูฟังออกจากกล่องสำหรับชาร์จไฟ
  2. ให้สวม ชุดหูฟังเข้าไปในหูทั้งสอง
  3. กดค้างที่ปุ่ม (หรือทัชเซนเซอร์) ทั้งบนตัวด้านซ้ายและด้านขวาไว้นานประมาณ 7 วินาที จนกระทั่งได้ยินเสียงแนะนำ "Bluetooth pairing" จากตัวทางด้านซ้ายของชุดหูฟัง
  4. เปิด ฟังก์ชัน Bluetooth ของอุปกรณ์ Bluetooth
  5. เลือกชื่อโหมดของอุปกรณ์ที่แสดงบนอุปกรณ์ Bluetooth
  6. ทำตามคำแนะนำต่าง ๆ บนหน้าจออุปกรณ์ Bluetooth เพื่อทำการลงทะเบียนอุปกรณ์และเชื่อมต่อให้เสร็จสิ้น