หมายเลข ID หัวข้อ : 00272230 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/11/2021

หูฟังไม่ทำการชาร์จไฟ (WF-1000XM3)

  ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำการแก้ปัญหาเมื่อหูฟังทำการชาร์จไฟไม่ได้:

  ก่อนที่ท่านจะเริ่ม

  อัปเดตซอฟต์แวร์ของหูฟังนั้นให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด การทำเช่นนั้นอาจจะสามารถแก้ปัญหาได้ ทำการอัปเดตก่อนดำเนินการต่อ

  วิธีแก้ปัญหา

  1. ตรวจดูว่าตัวแสดงสถานะการชาร์จไฟกะพริบหรือไม่เมื่อใส่หูฟังเข้าไปในกล่องสำหรับชาร์จไฟ

   ตัวแสดงสถานะดับไปทันที่หลังการกะพริบ
   แสดงว่าประจุของแบตเตอรี่ของกล่องสำหรับชาร์จไฟมีเหลืออยู่ต่ำ ไปที่ ขั้นตอนที่ 4
   ตัวแสดงสถานะกะพริบ
   ทำการชาร์จไฟ หูฟังที่อุณหภูมิระหว่าง 5 °C และ 35 °C (41 ºF ถึง 95 ºF) เท่านั้น ถ้าทำการชาร์จไฟในอุณหภูมิที่เกินช่วงสำหรับการชาร์จไฟ หูฟังจะตรวจพบความผิดปกติและ ตัวแสดงสถานะจะกะพริบ เมื่อท่านสังเกตเห็นว่า กล่องสำหรับชาร์จไฟเย็นหรือร้อนเกินไป ให้ปล่อยทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องนานประมาณ 1 ถึง 2 ชั่วโมง หลังการกลับไปอยู่ในช่วงอุณหภูมิปกติสำหรับการชาร์จไฟ แต่ปัญหายังไม่หายไป แสดงว่าอาจจะต้องได้รับ บริการตรวจซ่อม แล้ว
   ตัวแสดงสถานะไม่กะพริบ แต่ติดสว่างหรือดับลงไป
   ไปที่ขั้นตอนที่ 2.
  2. ถ้าตัวแสดงสถานะติดสว่างขึ้นมาเมื่อท่านปิดฝากล่องสำหรับชาร์จไฟ ให้รอประมาณ 30 วินาที และเปิดฝาขึ้นมาอีกครั้ง

   ตัวแสดงสถานะติดสว่างขึ้นมา

   หูฟังอยู่ในขั้นตอนการชาร์จไฟ รอจนกระทั่ง หูฟังทำการชาร์จไฟจนเต็ม
   ตัวแสดงสถานะต่าง ๆ ไม่ติดสว่างขึ้นมา หรือติดสว่างเฉพาะที่เอียร์บัดด้านเดียว

   ไปที่ขั้นตอนการแก้ปัญหาถัดไป
   ตัวแสดงสถานะติดสว่างขึ้นมา และจากนั้นดับลงไปทันที

   ไปที่ขั้นตอนการแก้ปัญหาถัดไป
  3. ใส่หูฟังเข้าไปในกล่องสำหรับชาร์จไฟให้ถูกต้อง และตรวจดูว่าตัวแสดงสถานะติดสว่างขึ้นมาหรือไม่

   ระวังที่จะไม่ให้หูฟังด้านซ้ายกับด้านขวา ใส่ปนกันในกล่องสำหรับชาร์จไฟ

   ตัวแสดงสถานะติดสว่างขึ้นมา
   ปัญหาเกิดขึ้นเนื่องจาก หูฟังไม่ได้ใส่เข้ากล่องสำหรับชาร์จไฟอย่างถูกต้อง
   ตัวแสดงสถานะต่าง ๆ ไม่ติดสว่าง
   ไปที่ขั้นตอนการแก้ปัญหาถัดไป
  4. เชื่อมต่อสาย USB ที่ให้มาเข้ากับกล่องสำหรับชาร์จไฟ และตรวจดูว่าตัวแสดงสถานะติดสว่างขึ้นมาหรือไม่

   หมายเหตุ: ให้ใช้สาย USB ที่จัดมาให้พร้อมกับตัวเครื่อง การชาร์จไฟอาจจะทำไม่ได้ในสาย USB ที่วางจำหน่ายทั่วไป
   ตัวแสดงสถานะติดสว่างขึ้นมา
   สาเหตุอาจจะมาจากแบตเตอรี่เหลืออยู่ต่ำ รอจนกระทั่ง หูฟังทำการชาร์จไฟจนเต็ม
   ตัวแสดงสถานะต่าง ๆ ไม่ติดสว่าง
   ไปที่ขั้นตอนการแก้ปัญหาถัดไป
  5. ทำความสะอาดพอร์ตสำหรับชาร์จไฟของหูฟัง และตรวจดูตัวแสดงสถานะการชาร์จไฟว่าติดสว่างหรือไม่

   ตัวแสดงสถานะติดสว่างขึ้นมา
   พอร์ตสำหรับการชาร์จไฟไม่สะอาดและไม่สามารถสัมผัสกับหูฟังได้ รอจนกระทั่ง หูฟังทำการชาร์จไฟจนเต็ม
   หมายเหตุ: แนะนำให้ทำความสะอาดเป็นประจำเพื่อป้องกันปัญหาที่เกี่ยวกับการชาร์จไฟ
   ตัวแสดงสถานะต่าง ๆ ไม่ติดสว่าง
   ไปที่ขั้นตอนการแก้ปัญหาถัดไป
  6. ทำการรีเซ็ตหูฟัง

   เข้าไปดูที่ คู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide) หรือดูวีดีโอต่อไปนี้ในวิธีการรีเซ็ตหูฟัง:

   คำแนะนำ: เรียนรู้วิธีการเปิดหรือปิด คำบรรยายใต้ภาพ เมื่อรับชมวิดีโอจากอินเทอร์เน็ตจาก YouTube


   ปัญหาได้รับการแก้ไข
   ปัญหาอาจจะเกิดจากการทำงานผิดปกติชั่วคราวของหูฟัง
   ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข
   ไปที่ขั้นตอนการแก้ปัญหาถัดไป
  7. ตรวจดูว่าท่านสามารถทำการชาร์จไฟอุปกรณ์ที่แตกต่างออกไปด้วยตัวอะแดปเตอร์ AC หรือ พอร์ต USB เดียวกันได้หรือไม่
   ใช้อะแดปเตอร์ AC หรือ พอร์ต USB เดียวกันบนคอมพิวเตอร์ทำการชาร์จไฟให้กับอุปกรณ์มือถือหรือผลิตภัณฑ์อื่น

   อุปกรณ์มือถือหรือผลิตภัณฑ์นั้นสามารถทำการชาร์จไฟได้
   หูฟังและ/หรือสาย USB ที่จัดมาให้อาจจะมีผิดปกติ อาจจะต้องขอรับบริการตรวจซ่อม แล้ว
   อุปกรณ์มือถือหรือผลิตภัณฑ์นั้นไม่สามารถทำการชาร์จไฟได้
   ตัวอะแดปเตอร์ AC หรือ พอร์ต USB นั้นอาจจะไม่ทำงาน ให้ติดต่อสอบถามกับผู้ผลิต

  ไปที่แนวทางการแก้ปัญหาหูฟัง