หมายเลข ID หัวข้อ : 00270011 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/10/2021

คุณสมบัติทัชเซนเซอร์เสียงสเตอริโอ Bluetooth, หรือ ตัดเสียงรบกวน ไม่ทำงานอย่างถูกต้อง (WF-1000XM4)

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  เอียร์บัดทั้งสองต่างก็มีเซนเซอร์ IR ที่จะตรวจสอบว่าได้มีการสวมใส่อย่างถูกต้องหรือไม่ ถ้าหากเอียร์บัดไม่มีการสวมใส่อย่างถูกต้อง เซนเซอร์ทัชจะไม่ทำงาน, อาจจะไม่มีเสียง , ท่านอาจจะได้ยินแต่เสียงที่ไม่ใช่เสียงสเตอริโอ, ฟังก์ชันตัดเสียงรบกวนอาจจะไม่ทำงาน หรือท่านอาจจะสูญเสียการเชื่อมต่อ Bluetooth

  รูปภาพแสดงตำแหน่งของเซนเซอร์ IR

  1. เซนเซอร์ IR

  เอียร์บัดทั้งสองจะต้องได้รับการสวมใส่อย่างถูกต้อง เมื่อเซนเซอร์ IR ไม่สามารถตรวจพบเอียร์บัดหนึ่งข้างหรือทั้งคู่ได้ เช่นเมื่อมีการสวมใส่ที่หลวม และปลายของเอียร์บัดไม่ได้ใส่อย่างถูกต้อง หรือ เซนเซอร์ IR สกปรก ปัญหาต่อไปนี้อาจจะเกิดขึ้น:

  • เซนเซอร์ทัชไม่ทำงานกับเอียร์บัดที่ตรวจไม่พบ
  • ตัวเอียร์บัดที่ตรวจไม่พบจะมีการปิดลงไมหลัง 15 นาที่จากฟังก์ชัน ปิดเครื่องอัตโนมัติ (Automatic Power Off)
  • เมื่อมีการตรวจพบเอียร์บัดเพียงด้านเดียว เสียงจะได้ยินจากเอียร์บัดทั้งสอง แต่เสียงที่ออกมาจะเป็นแบบโมโน (ไม่ใช่สเตอริโอ)
  • เมื่อตรวจพบเอียร์บัดเพียงอันเดียว โหมดเสียงรอบข้าง (Ambient Sound Mode) จะทำงานกับเอียร์บัดด้านที่ตรวจพบเท่านั้น
  • เมื่อตรวจไม่พบเอียร์บัดเลย โหมดเสียงรอบข้าง (Ambient Sound Mode) จะปิดลงไป

  หมายเหตุ: ปัญหาเหล่านี้เป็นไปตามการตั้งค่าเริ่มต้น ถ้าหากท่านปรับการตั้งค่านี้เอง ปัญหาก็อาจจะแตกต่างออกไป

  ถ้าปัญหาใดเหล่านี้เกิดขึ้น ให้ลองทำดังต่อไปนี้:

  บทความที่เกี่ยวข้อง
  ถ้าหากปัญหายังคงไม่ได้รับการแก้ไข ให้ทำตามหัวข้อเหล่านี้: