หมายเลข ID หัวข้อ : 00230403 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/02/2020

ฟังก์ชัน DSEE HX Auto ของชุดหูฟังไร้สายจะไม่มีผล

    ถ้ามีการเปิด การตั้งค่าของ Equalizer ไว้ DSEE HX จะไม่ทำงาน ถึงแม้จะตั้ง DSEE HX ไว้ที่ Auto
    เมื่อใช้การตั้งค่าของ DSEE HX Auto ต้องมั่นใจว่าได้ปิดการตั้งค่าของ  Equalizer แล้วโดยใช้แอป"Sony | Headphones Connect"

    หมายเหตุ: โลโก้ของ DSEE HX แสดงในหน้าจอแอป "Sony | Headphones Connect" ถ้าหากเปิด DSEE HX ไว้

    การเปิด DSEE HX