หมายเลข ID หัวข้อ : 00206490 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/08/2020

การอัปเดตซอฟต์แวร์สำหรับหูฟัง ของฉันไม่สมบูรณ์

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ถ้าหากมีปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้น ให้ทำตามคำแนะนำที่ให้ไว้ เพื่อทำ การอัปเดตซอฟต์แวร์ต่อไป

  • การอัปเดตหยุดลงกลางคัน
  • หน้าจอแสดงข้อความ Software transfer failed ในขณะทำการอัปเดตอยู่ และการ อัปเดตหยุดลงไป
  • การ อัปเดตหยุดลงไปที่หน้าจอ  Please wait...Downloading software... หรือ Please wait...Updating... 

  สาเหตุที่เป็นไปได้

  ถ้าหากมีปัญหาใด ๆ ข้างต้นเกิดขึ้น สถานะต่าง ๆ ต่อไปนี้อาจจะเป็นสาเหตุทำให้การ อัปเดตหยุดลงก่อนที่จะสำเร็จได้

  • มีอุปกรณ์ Bluetooth อื่นเชื่อมต่อกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั้น (อุปกรณ์แบบสวมใส่ได้ ฯลฯ)
  • ชุดหูฟัง และ อุปกรณ์มือถือมีการเชื่อมต่อ Bluetooth ที่ไม่เสถียร
  • ชุดหูฟังหรือ อุปกรณ์มือถือมีแบตเตอรี่เหลืออยู่ต่ำ
  • มีคลื่นวิทยุรบกวน เช่นมีระบบ LAN ไร้สายอยู่ข้างเคียง
  • มีการเปิดฟังก์ชันปิดเพาเวอร์อัตโนมัติไว้ และ หูฟังนั้นไม่ได้สวมใส่มานานเกิน 5 นาที (WF-1000XM3 เท่านั้น)

  การแก้ปัญหานี้

  1. แตะที่  Cancel ในแอป Sony | Headphones Connect เพื่อยกเลิกการ อัปเดต
  2. ปิดเพาเวอร์ของอุปกรณ์ Bluetooth ทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์มือถือที่จะใช้สำหรับการอัปเดต
   หมายเหตุ: ถ้าหากมีอุปกรณ์ Bluetooth ตัวอื่นลงทะเบียนไว้กับแอปSony | Headphone Connectอยู่ หรือมีอุปกรณ์ที่ใช้งานได้กับ Bluetooth Low Energy (อุปกรณ์ที่สวมใส่ได้ นาฬิกาสมาร์ทวอทช์ ฯลฯ) เชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์ของท่าน การอัปเดตอาจจะไม่สามารถทำได้
  3. ปิดอุปกรณ์มือถือนั้น จากนั้นให้เปิดกลับขึ้นมาใหม่
  4. ปิดแอป Sony | Headphones Connect
  5. ชาร์จไฟให้กับ หูฟังและ อุปกรณ์มือถือของท่าน
  6. เปิดแอป Sony | Headphones Connect ใน อุปกรณ์มือถือขึ้นมา
  7. ทำ การเชื่อมต่อ Bluetooth ระหว่าง อุปกรณ์มือถือและ หูฟังของท่าน ผ่านทางแอป Sony | Headphones Connect 

   หมายเหตุ: เช็คดู การเชื่อมต่อ Bluetooth โดยการเล่นเพลงจาก อุปกรณ์มือถือด้วย หูฟังของท่าน

  8. ตรวจเช็คดูว่ามีการเปิดฟังก์ชันปิดเพาเวอร์อัตโนมัติไว้หรือไม่ (WF-1000XM3)

   หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้น ฟังก์ชันปิดเพาเวอร์ อัตโนมัติจะมีการเปิดไว้ ดังนั้นเพาเวอร์ของเครื่องจะปิดลงไปเองเมื่อไม่ได้สวมใส่ หูฟังนั้นนานประมาณ 5 นาที กรุณาทำการอัปเดต หูฟังนั้นอีกครั้งหลังการปิด ฟังก์ชันปิดเพาเวอร์โดยอัตโนมัติแล้ว ใช้แอป  Sony | Headphones Connect ทำการเปลี่ยนแปลง การตั้งค่าของการปิดเพาเวอร์โดยอัตโนมัติ กรุณาทำการอัปเดต หูฟังนั้นอีกครั้งหลังการปิด ฟังก์ชันปิดเพาเวอร์โดยอัตโนมัติแล้ว

  ดำเนินการ อัปเดตอีกครั้ง

  เช็คดูสถานะต่อไปนี้ก่อน และจากนั้นดำเนินการ อัปเดตโดยใช้แอป Sony | Headphones Connect

  • ปิดแอปทั้งหมดที่ทำงานอยู่ในอุปกรณ์มือถือนั้น
  • นำเอาหูฟังเข้ามาใกล้กับอุปกรณ์มือถือนั้นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
  • นำอุปกรณ์ตัวอื่นที่ส่งคลื่นวิทยุ รวมถึงอุปกรณ์ Bluetooth และ Wi-Fi ออกให้ห่างจากหูฟังและอุปกรณ์มือถือ
  • เมื่อใช้อุปกรณ์ iOS (iPhone, iPad, ฯลฯ) ให้ปิด Google Assistant