หมายเลข ID หัวข้อ : 00206490 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/01/2019

ไม่สามารถทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้สำเร็จในหูฟังแบบ In-ear หรือแบบ Headband.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ถ้าหากมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นในระหว่างการอัปเดตเฟิร์มแวร์:

 • มีข้อความ“Software transfer failed” แสดงขึ้นมาระหว่างการอัปเดต, และการอัปเดตไม่ทำต่อ.
 • การอัปเดตหยุดค้างที่หน้าจอ“Please wait...Downloading software....”.
 • การอัปเดตหยุดค้างที่หน้าจอ“Please wait...Updating....”.

ให้ลองทำตามวิธีแก้ปัญหาต่อไปนี้,

 1. แตะที่ Cancel ในแอป Headphones Connect เพื่อยกเลิกการอัปเดต.
 2. ปิดเพาเวอร์ของอุปกรณ์ Bluetooth ทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์โมบายที่จะใช้สำหรับการอัปเดต.
  หมายเหตุ: ถ้าหากมีอุปกรณ์ Bluetooth ตัวอื่นลงทะเบียนไว้กับแอป Headphone Connect อยู่ หรือมีอุปกรณ์ที่ใช้งานได้กับ Bluetooth Low Energy (อุปกรณ์ที่สวมใส่ได้, นาฬิกาสมาร์ทวอทช์, ฯลฯ) เชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์ของท่าน การอัปเดตอาจจะไม่สามารถทำได้ 
 3. ปิดอุปกรณ์โมบายนั้น. 
 4. เปิดอุปกรณ์โมบายนั้นขึ้นมาอีกครั้ง.
 5. เปิดแอป Headphones Connect ขึ้นมาใหม่.
 6. ดำเนินการอัปเดตอีกครั้งหนึ่งโดยใช้แอป Headphones Connect.

หมายเหตุ:

 • ปิดแอปทั้งหมดที่ทำงานอยู่ในอุปกรณ์โมบายนั้น.
 • นำเอาหูฟังเข้ามาใกล้กับอุปกรณ์นั้นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้.
 • นำอุปกรณ์ตัวอื่นที่ส่งคลื่นวิทยุ รวมถึงอุปกรณ์ Bluetooth และ Wi-Fi, ออกให้ห่างจากหูฟังและอุปกรณ์โมบาย.