หมายเลข ID หัวข้อ : 00206490 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/07/2021

การอัปเดตซอฟต์แวร์สำหรับหูฟัง ของฉันไม่สมบูรณ์

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  หัวข้อนี้แสดงวิธี การแก้ปัญหาเมื่อการอัปเดตหยุดลงไประหว่างการทำงานและหน้าจอแสดงหนึ่งในข้อความต่อไปนี้:

  • ข้อความการถ่ายโอนซอฟต์แวร์ล้มเหลว แสดงระหว่างการอัปเดตและการอัปเดตหยุดลงไป
  • การอัปเดตหยุดที่หน้าจอ กรุณา (Please) รอ...การดาวโหลดซอฟต์แวร์...(wait...Downloading software...)
  • การอัปเดตหยุดค้างที่หน้าจอ กรุณารอ...การอัปเดต... (Please wait...Updating....)

  สาเหตุที่เป็นไปได้

  ถ้าหากมีปัญหาใด ๆ ข้างต้นเกิดขึ้น สถานะต่าง ๆ ต่อไปนี้อาจจะเป็นสาเหตุทำให้การ อัปเดตหยุดลงก่อนที่จะสำเร็จได้

  • มีอุปกรณ์ Bluetooth อื่นเชื่อมต่อกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั้น (อุปกรณ์แบบสวมใส่ได้ ฯลฯ)
  • การเชื่อมต่อ Bluetooth ของหูฟังและ อุปกรณ์มือถือไม่เสถียร
  • ระดับแบตเตอรี่ของหูฟัง และ/หรือ อุปกรณ์มือถือมีอยู่ต่ำ
  • มีการรบกวนของสัญญาณ เช่น LAN ไร้สายหรือ อุปกรณ์ไร้สายอื่น ๆ
  • ฟังก์ชัน ปิดเครื่องอัตโนมัติ (Automatic Power Off) มีการตั้งไว้ที่ เปิด (ON) (สำหรับหูฟัง Truly Wireless เท่านั้น)
  • โหมดประหยัดพลังงานใน อุปกรณ์มือถือมีการตั้งไว้ที่ เปิด (ON) (สำหรับอุปกรณ์ Android เท่านั้น)
  • มีการเล่นเพลงระหว่างการอัปเดต (สำหรับ WF-1000XM4 เท่านั้น)

  การแก้ปัญหา (Solution)

  1. ในหน้าจออัปเดต แตะที่ ยกเลิก (Cancel) ในแอป Sony | Headphones Connect เพื่อยกเลิกการอัปเดต
  2. ปิดเพาเวอร์ของอุปกรณ์ Bluetooth ทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์มือถือที่จะใช้สำหรับการอัปเดต
   หมายเหตุ: ถ้าหากมีอุปกรณ์ Bluetooth ตัวอื่นลงทะเบียนไว้กับแอป Sony | Headphone Connect อยู่ หรือมีอุปกรณ์ที่ใช้งานได้กับ Bluetooth Low Energy (อุปกรณ์ที่สวมใส่ได้ นาฬิกาสมาร์ทวอทช์ ฯลฯ) เชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์ของท่าน การอัปเดตอาจจะไม่สามารถทำได้
  3. ปิด อุปกรณ์มือถือ จากนั้นเปิดกลับขึ้นมาใหม่
  4. ปิดแอป  Sony | Headphones Connect
  5. ทำการชาร์จไฟหูฟังและอุปกรณ์มือถือให้เต็ม
  6. เปิดแอป  Sony | Headphones Connect  ใน อุปกรณ์มือถือขึ้นมา
  7. ใช้แอป Sony | Headphones Connect เชื่อมต่อ หูฟังและ อุปกรณ์มือถือผ่าน Bluetooth เล่นเพลง และตรวจดูว่ามีเสียงออกที่ทั้งสองด้านของหูฟังหรือไม่
  8. สำหรับหูฟัง Truly Wireless ให้ตรวจดูเฉพาะ ฟังก์ชัน ปิดเครื่องอัตโนมัติ (Automatic Power Off) เท่านั้น ถ้าการตั้งค่านี้อยู่ที่ เปิด (ON), หูฟังจะปิดเมื่อ หูฟังนั้นไม่มีการสวมใส่นาน 5 นาที ทำการ ปิด (OFF) ฟังก์ชัน ปิดเครื่องอัตโนมัติ (Automatic Power Off) ในระหว่างการอัปเดต
   หมายเหตุ:
   • ฟังก์ชัน ปิดเครื่องอัตโนมัติ (Automatic Power Off) จะตั้งไว้ที่ เปิด (ON) ในการตั้งค่าเริ่มต้น
   • หลังทำการอัปเดตเสร็จสิ้น ท่านสามารถรีเซ็ตฟังก์ชัน ปิดเครื่องอัตโนมัติ (Automatic Power Off) ไปที่ เปิด (ON), ถ้าหากท่านต้องการ
  9. ทำการอัปเดตอีกครั้งโดยใช้แอป Sony | Headphones Connect
   หมายเหตุ:
   • ปิดแอปทั้งหมดที่ทำงานอยู่ในอุปกรณ์มือถือนั้น
   • นำหูฟังและอุปกรณ์มือถือมาวางไว้ให้ใกล้กันมากขึ้น
   • เมื่อทำการอัปเดต ให้นำหูฟังและอุปกรณ์มือถือออกห่างจาก อุปกรณ์อื่นที่ส่งคลื่นวิทยุออกมา รวมถึงอุปกรณ์ Bluetooth และ Wi-Fi
   • เมื่อใช้อุปกรณ์ iOS (iPhone, iPad, ฯลฯ), ให้ปิด การตั้งค่าของ Google Assistant
   • เมื่อใช้ อุปกรณ์ iOS (iPhone, iPad, ฯลฯ), ให้หยุดการเล่นเพลงในระหว่างการอัปเดต (สำหรับ WF-1000XM4 เท่านั้น)