หมายเลข ID หัวข้อ : 00228551 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/06/2019

เซ็ตอัปไฟแฟลชให้กับทั้งฟีเจอร์ไร้สายแบบคลื่นวิทยุและออปติคอลให้กับโหมดไร้สายแบบออปติคอล

  ทำตามขั้นตอนเหล่านั้นเพื่อทำการเซ็ตอัปไฟแฟลชภายนอกของท่านในโหมดไร้สายแบบออปติคอล

  หมายเหตุ:

  • สำหรับการสื่อสารไร้สายแบบออปติคอล ตรวจสอบให้มั่นใจว่าตัวควบคุมและรีโมทคอนโทรลอยู่ในระยะห่างจากกันภายใน 5 เมตร
  • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าตัวควบคุมและรีโมทใช้ช่องสัญญาณเดียวกันสำหรับการสื่อสารแบบไร้สาย
  • แนะนำให้ใช้โหมดไร้สายแบบคลื่นวิทยุ ถ้าหากทั้งตัวควบคุมและตัวรีโมทมีฟีเจอร์ไร้สายแบบคลื่นวิทยุ ให้อ้างอิงกับคู่มือสำหรับคำสั่งเฉพาะของรุ่น

   

  เซ็ตอัปตัวไฟแฟลชเป็นตัวควบคุม (Controller)

  1. ติดตั้งไฟแฟลชเข้ากับขาเชื่อมต่อแบบมัลติ (Multi-interface shoe) ของกล้อง
  2. ตั้งไฟแฟลชของท่านไปที่โหมดออปติคอลแบบไรัสาย (Optical wireless)
   1. กดที่ปุ่ม MENU .
   2. เลือกแท็บสำหรับ ไอคอนแสดงภาพสำหรับไฟแฟลชไร้สายแบบคลื่นวิทยุ
   3. เลือกที่ ภาพจะแสดงรายการที่เลือกเป็นไฟแฟลชไร้สายแบบคลื่นวิทยุหรือไฟแฟลชไร้สายแบบออปติคอล
   4. เลือกที่ไอคอน ไอคอนแสดงภาพสำหรับไฟแฟลชไร้สายแบบออปติคอล
  3. เซ็ตไฟแฟลชของท่านในโหมด Optical CTRL:
   1. กดที่ปุ่ม WL
   2. เลือกที่ ไอคอนแสดงตัวคอบคุมในโหมดไร้สายแบบออปติคอล

   

  เซ็ตอัปตัวไฟแฟลชเป็นตัวรีโมท

  1. ตั้งไฟแฟลชของท่านไปที่โหมดออปติคอลแบบไรัสาย (Optical wireless)
   1. กดที่ปุ่ม MENU .
   2. เลือกที่แท็บ ไอคอนแสดงภาพสำหรับไฟแฟลชไร้สายแบบคลื่นวิทยุ
   3. เลือกที่ ภาพจะแสดงรายการที่เลือกเป็นไฟแฟลชไร้สายแบบคลื่นวิทยุหรือไฟแฟลชไร้สายแบบออปติคอล
   4. เลือกที่ไอคอน ไอคอนแสดงภาพสำหรับไฟแฟลชไร้สายแบบออปติคอล
  2. เซ็ตไฟแฟลชของท่านในโหมด Optical RMT:
   1. กดที่ปุ่ม WL
   2. เลือกที่ ไอคอนแสดงตัวรีโมทในโหมดแบบออปติคอล