หมายเลข ID หัวข้อ : 00228551 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/06/2019

เซ็ตอัปไฟแฟลชให้กับทั้งฟีเจอร์ไร้สายแบบคลื่นวิทยุและออปติคอลให้กับโหมดไร้สายแบบออปติคอล

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ทำตามขั้นตอนเหล่านั้นเพื่อทำการเซ็ตอัปไฟแฟลชภายนอกของท่านในโหมดไร้สายแบบออปติคอล

หมายเหตุ:

 • สำหรับการสื่อสารไร้สายแบบออปติคอล ตรวจสอบให้มั่นใจว่าตัวควบคุมและรีโมทคอนโทรลอยู่ในระยะห่างจากกันภายใน 5 เมตร
 • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าตัวควบคุมและรีโมทใช้ช่องสัญญาณเดียวกันสำหรับการสื่อสารแบบไร้สาย
 • แนะนำให้ใช้โหมดไร้สายแบบคลื่นวิทยุ ถ้าหากทั้งตัวควบคุมและตัวรีโมทมีฟีเจอร์ไร้สายแบบคลื่นวิทยุ ให้อ้างอิงกับคู่มือสำหรับคำสั่งเฉพาะของรุ่น

 

เซ็ตอัปตัวไฟแฟลชเป็นตัวควบคุม (Controller)

 1. ติดตั้งไฟแฟลชเข้ากับขาเชื่อมต่อแบบมัลติ (Multi-interface shoe) ของกล้อง
 2. ตั้งไฟแฟลชของท่านไปที่โหมดออปติคอลแบบไรัสาย (Optical wireless)
  1. กดที่ปุ่ม MENU .
  2. เลือกแท็บสำหรับ ไอคอนแสดงภาพสำหรับไฟแฟลชไร้สายแบบคลื่นวิทยุ
  3. เลือกที่ ภาพจะแสดงรายการที่เลือกเป็นไฟแฟลชไร้สายแบบคลื่นวิทยุหรือไฟแฟลชไร้สายแบบออปติคอล
  4. เลือกที่ไอคอน ไอคอนแสดงภาพสำหรับไฟแฟลชไร้สายแบบออปติคอล
 3. เซ็ตไฟแฟลชของท่านในโหมด Optical CTRL:
  1. กดที่ปุ่ม WL
  2. เลือกที่ ไอคอนแสดงตัวคอบคุมในโหมดไร้สายแบบออปติคอล

 

เซ็ตอัปตัวไฟแฟลชเป็นตัวรีโมท

 1. ตั้งไฟแฟลชของท่านไปที่โหมดออปติคอลแบบไรัสาย (Optical wireless)
  1. กดที่ปุ่ม MENU .
  2. เลือกที่แท็บ ไอคอนแสดงภาพสำหรับไฟแฟลชไร้สายแบบคลื่นวิทยุ
  3. เลือกที่ ภาพจะแสดงรายการที่เลือกเป็นไฟแฟลชไร้สายแบบคลื่นวิทยุหรือไฟแฟลชไร้สายแบบออปติคอล
  4. เลือกที่ไอคอน ไอคอนแสดงภาพสำหรับไฟแฟลชไร้สายแบบออปติคอล
 2. เซ็ตไฟแฟลชของท่านในโหมด Optical RMT:
  1. กดที่ปุ่ม WL
  2. เลือกที่ ไอคอนแสดงตัวรีโมทในโหมดแบบออปติคอล