หมายเลข ID หัวข้อ : 00198246 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/05/2018

วิธีการตั้งค่าและใช้ ไฟแฟลชไร้สาย (Wireless Flash).

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

หมายเหตุ:

 • สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการเซ็ตอัป ไฟแฟลชไร้สาย, ให้อ้างอิงกับเว็บไซต์ด้านล่างนี้.
  https://support.d-imaging.sony.co.jp/www/support/acc/flash/en/wireless/setup.html
 • ถ้าหากต้องการข้อมูลเฉพาะรุ่นเพื่อใช้ในขั้นตอนในการแก้ปัญหานี้ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องนั้น. 
 1. ติดตั้งไฟแฟลชภายนอกที่ท่านจะใช้เป็นแบบไร้สายเข้ากับขาอุปกรณ์เสริมบนตัวกล้อง.
 2. เปิดกล้องขึ้นมา.
 3. ตั้งค่ากล้องกับหนึ่งในโหมดต่อไปนี้:
  • Program Shift (P)
  • Aperture Priority (A)
  • Shutter Priority (S)
  • Manual (M)
 4. เปิดไฟแฟลชภายนอกขึ้นมา.
 5. ตั้งค่ากล้องไปเป็นโหมดไฟแฟลชไร้้สาย.

  หมายเหตุ: เมื่อกล้องตั้งไปที่โหมดไฟแฟลชไร้สาย, ไฟแฟลชภายนอกจะถูกตั้งไปเป็นโหมดไร้สายโดยอัตโนมัติและWL จะแสดงในหน้าจอข้อมูลแฟลช. สวิทช์ไฟแฟลชในตัวจะสลับจากแหล่งกำเนิดแสงไปเป็นตัวควบคุม. แสงที่ออกมาจะลดลงไปสู่จุดที่ไม่มีผลกระทบต่อการเปิดรับแสง.

 6. ถอดไฟแฟลชภายนอกออกจากตัวกล้อง.

  หมายเหตุ: ยังสามารถที่จะใช้ไฟแฟลชแบบไร้สายได้มากกว่าหนึ่งอัน แต่ในไฟแฟลชที่เพิ่มเข้ามาแต่ละตัวจะต้องตั้งค่าเข้าไปให้เองเพื่อให้ตรงกับการตั้งค่าของไฟแฟลชตัวแรก. ไฟแฟลชเพิ่มเติมจะต้องทำการตั้งให้ใช้ช่องสัญญาณเดียวกัน, เช่น CH1, CH2, CH3, หรือ CH4. นอกจากนี้, ต้องมั่นใจว่า ไฟแฟลชที่เพิ่มเติมเข้ามาได้มีการตั้งไว้ให้ใช้เป็นไฟแฟลชรีโมท (RMT), ไม่ใช่ไฟแฟลชควบคุม.

 7. วางไฟแฟลชภายนอกในตำแหน่งที่ต้องการเพื่อให้แสงสว่างกับวัตถุของท่าน.
 8. เปิดไฟแฟลชในตัวของกล้องขึ้นมา.

  ข้อสำคัญ: ถ้าหากกล้องของท่านไม่มีไฟแฟลชในตัว, จำเป็นที่จะต้องติดไฟแฟลชภายนอกเข้าไปกับฐานใส่อุปกรณ์เสริมไฟแฟลช เพื่อใช้เป็นตัวเริ่มการทำงานควบคุม (control trigger). การใช้ HVL-F58AM, HVL-F43AM, หรือ HVL-F20AM แนะนำ สำหรับกล้องที่มีฐานใส่อุปกรณ์เสริม Auto-Lock. การใช้ HVL-F60M, HVL-F43M หรือ HVL-F20M แนะนำสำหรับกล้องที่มี ฐานใส่อุปกรณ์เสริม Multi-Interface. 

  หมายเหตุ: โหมดไฟแฟลชแบบไร้สาย (Wireless Flash) ไม่สามารถใช้กับไฟแฟลชในตัวของรุ่น DSC-RX1, DSC-RX1R, NEX-6, NEX-7 และ ILCE-6000 ได้. ต้องใช้ไฟแฟลชแบบภายนอก.

 9. ตั้งค่ากล้องให้มีการตั้งค่าที่เหมาะสม เพื่อสร้างการเปิดรับแสงที่ท่านต้องการ.
 10. ถ่ายภาพ.

  หมายเหตุ:

  • ไฟแฟลชบนกล้องจะเริ่มการทำงานของไฟแฟลชภายนอกเมื่อทำการถ่ายภาพ.
  • การวัดแสงแบบ ADI จะถูกยกเลิกและการวัดแสงไฟแฟลชแบบ P-TTL จะถูกใช้โดยอัตโนมัติในโหมด ไฟแฟลชแบบไร้สาย.