หมายเลข ID หัวข้อ : 00198246 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/08/2021

วิธีการตั้งค่าและใช้ ไฟแฟลชไร้สาย (Wireless Flash).

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฏิบัติการที่ระบุเท่านั้น ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  มีสองวิธีการสำหรับการถ่ายภาพด้วยไฟแฟลชไร้สาย: ระบบแบบคลื่นวิทยุ (Radio wireless), และระบบแบบออปติคอล (Optical wireless)
  การยิงแสงของตัวรับและตัวแฟลชรีโมทสามารถจะควบคุมได้ดังต่อไปนี้:

  • ในระหว่างการถ่ายภาพระบบแบบคลื่นวิทยุ (Radio wireless) จะเป็นการทำงานร่วมกันของตัวสั่งงานและตัวรับ ในการควบคุมการยิงแสง
  • ในระหว่างการถ่ายภาพระบบแบบออปติคอล (Optical wireless) จะเป็นการทำงานร่วมกันของตัวควบคุมและแฟลชระยะไกล ในการควบคุมการยิงแสง

  • แฟลช HVL-F60RM/F45RM
   ใช้งานได้ทั้งกับการถ่ายด้วยไฟแฟลชแบบคลื่นวิทยุ (Radio wireless) และการถ่ายด้วยไฟแฟลชแบบออปติคอล (Optical wireless)
  • ไฟแฟลชอื่นๆ
   จะทำงานได้กับการถ่ายภาพด้วยไฟแฟลชแบบออปติคอล (Optical wireless)
   หมายเหตุ: ท่านจะต้องใช้ FA-WRC1M Wireless Radio Commander และ FA-WRR1 Wireless Radio Receiver ถ้าหากท่านต้องการทำการถ่ายภาพด้วยไฟแฟลชแบบคลื่นวิทยุ (Radio wireless) กับไฟแฟลชที่ไม่รองรับฟังก์ชันระบบแบบคลื่นวิทยุ (Radio wireless)
   สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในรายละเอียดการใช้งานร่วมกันได้ของอุปกรณ์เสริมไฟแฟลช ให้เข้าไปดูได้ที่ เว็บไซต์ <http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/cscs/accessories/>


  อ้างอิงกับหน้าต่อไปนี้ เพื่อตรวจเช็คดูว่ามีวิธีการใดให้ใช้ได้บ้างกับไฟแฟลชของท่าน

   


   เซ็ตอัป Wireless Flash กับการสื่อสารแบบคลื่นวิทยุ (Radio wireless)

   สำหรับรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการเซ็ตอัปไฟแฟลชแบบคลื่นวิทยุ (Radio wireless) ให้อ้างอิงกับเว็บไซต์ด้านล่างด้วย

   https://support.d-imaging.sony.co.jp/support/acc/flash/en/radio/index.html

    

   เซ็ตอัป Wireless Flash กับการสื่อสารแบบออปติคอล (Optical wireless)

   1. ติดตั้งไฟแฟลชภายนอกที่ท่านจะใช้เป็นแบบไร้สายเข้ากับขาอุปกรณ์เสริมบนตัวกล้อง.
   2. เปิดกล้องขึ้นมา.
   3. ตั้งค่ากล้องกับหนึ่งในโหมดต่อไปนี้:
    • Program (P)
    • Aperture Priority (A)
    • Shutter Priority (S)
    • Manual (M)
   4. เปิดไฟแฟลชภายนอกขึ้นมา.
   5. ตั้งค่ากล้องไปเป็นโหมดไฟแฟลชไร้สาย สำหรับรายละเอียดต่าง ๆในการใช้งาน, ให้อ้างอิงกับคู่มือของกล้องของท่าน 
    หมายเหตุ: ถ้าหากไฟแฟลชในตัวของกล้อง ใช้งานร่วมกันได้กับโหมดแบบออปติคอล (Optical wireless) ซึ่งขึ้นอยู่กับรุ่นของกล้องนั้นจะให้ผลออกมาดังต่อไปนี้เมื่อท่านทำการตั้งโหมดไฟแฟลชของกล้องไปเป็นแบบไร้สาย(WL)
    • ไฟแฟลชของกล้องจะสลับจากแหล่งกำเนิดแสงไปเป็นตัวควบคุม
    • แสงที่ออกมาจากไฟแฟลชของกล้องจะลดลงไปยังจุดที่จะไม่มีผลกระทบต่อการเปิดรับแสง
    • ไฟแฟลชภายนอก จะตั้งไปเป็นโหมดไร้สายโดยอัตโนมัติ และ WL จะแสดงในช่องแสดงข้อมูลของแฟลช
   6. การเซ็ตอัปไฟแฟลชระยะไกล:
    ถ้าหากไฟแฟลชในตัวของกล้อง ใช้งานได้กับโหมดแบบออปติคอล (Optical wireless) ให้ตั้งไฟแฟลชภายนอกไปที่โหมดระยะไกล (Remote mode) ถ้าหากไฟแฟลชในตัวของกล้อง ใช้ไม่ได้กับโหมดออปติคอล (Optical wireless) หรือไฟแฟลชไม่ได้อยู่ในตัวกล้อง ให้เตรียมไฟแฟลชสองตัวหรือมากกว่า และตั้งไฟแฟลชแบบนอกตัวกล้อง (Off-camera flash) ไปเป็นโหมดระยะไกล (Remote mode)
   7. ถอดไฟแฟลชภายนอกออกจากตัวกล้อง.
    • ถ้าต้องการเพิ่มไฟแฟลชภายนอก ให้ปรับแฟลชเพิ่มเติมแต่ละอันด้วยตนเอง ให้เข้ากับองค์ประกอบของไฟแฟลชตัวแรก
    • ตั้งไฟแฟลชที่เพิ่มแต่ละอันในโหมดระยะไกล(RMT)
    • ไฟแฟลชเพิ่มเติมจะต้องทำการตั้งให้ใช้ช่องสัญญาณเดียวกัน, เช่น CH1, CH2, CH3, หรือ CH4.
   8. การเซ็ตอัปไฟแฟลชควบคุม:
    • สำหรับกล้อง A-mount α (Alpha) ที่มีไฟแฟลชในตัว
     ให้ยกไฟแฟลชในตัวขึ้นมา
     รูปแสดงตำแหน่งของไฟแฟลชในตัว(A) และไฟแฟลชระยะไกล(B)
     1. ไฟแฟลชในตัว (Built-in flash) (CTRL)
     2. ไฟแฟลชระยะไกล (Remote flash) (RMT)

       
    • สำหรับกล้องอื่น ๆที่ใช้ด้วยได้
    1. การเซ็ตอัปไฟแฟลชควบคุม
    2. ติดตั้งไฟแฟลชภายนอกเข้ากับขาอุปกรณ์เสริมไฟแฟลช
     รูปแสดงไฟแฟลชควบคุม(A) และไฟแฟลชระยะไกล(B)
     1. ไฟแฟลชควบคุม (Control flash) (CTRL)
     2. ไฟแฟลชระยะไกล (Remote flash) (RMT)
       
   9. ตั้งการตั้งค่าเปิดรับแสงที่เหมาะสมในกล้อง
   10. ถ่ายภาพ.

   หมายเหตุ:

   • ไฟแฟลชบนกล้องจะเริ่มการทำงานของไฟแฟลชภายนอกเมื่อทำการถ่ายภาพ.
   • การวัดแสงแบบ ADI จะถูกยกเลิกและการวัดแสงไฟแฟลชแบบ P-TTL จะถูกใช้โดยอัตโนมัติในโหมด ไฟแฟลชแบบไร้สาย.
   • ถ้าหากท่านต้องติดตั้งไฟแฟลช ให้ใช้เมาท์ขาตั้งกล้อง 1/4" ของ Mini-stand ที่จัดมาให้ ห้ามใช้ตัว ADP-MAA shoe adapter ที่อาจจะทำให้การยิงแสงของไฟแฟลชแบบไร้สายไม่ทำงาน
   • สำหรับรายละเอียดต่าง ๆเกี่ยวกับการเซ็ตอัปไฟแฟลชไร้สาย ให้อ้างอิงกับเว็บไซต์ด้านล่างด้วย
    https://support.d-imaging.sony.co.jp/www/support/acc/flash/en/wireless/setup.html
   • ถ้าหากต้องการข้อมูลเฉพาะรุ่นเพื่อใช้ในขั้นตอนในการแก้ปัญหานี้ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องนั้น. คู่มือการใช้งานได้โพสต์ไว้ในหน้าการสนับสนุนที่รุ่นเครื่องของคุณ