หมายเลข ID หัวข้อ : 00231029 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 14/05/2020

คู่มือแก้ปัญหาของเครื่อง Sound Bar

    คลิกที่หัวข้อเพื่อดูวิธีการแก้ปัญหา:

    คำชี้แนะ: ต้องการทราบวิธีการเชื่อมต่อเครื่อง Sound Bar ของท่านเข้ากับทีวีของท่านใช่หรือไม่? ให้อ้างอิงกับ คู่มือการเชื่อมต่อกับ TV

    ถ้าหากปัญหาของท่านไม่ได้มีอยู่ในคู่มือนี้ กรุณาใส่คำถามของท่านเข้าไปในแถบสำหรับค้นหาใน เว็บไซต์สนับสนุนหลักของ Sony