หมายเลข ID หัวข้อ : 00197391 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/08/2018

วิธีการรับฟังเสียงของทีวี จาก Sound Bar อย่างเดียว.

เสียงของทีวี จะออกมาทั้งจากลำโพงของทีวีและ Sound Bar.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ ถ้าหากทีวีและ Sound bar เชื่อมต่อกันด้วยสาย HDMI® และมีเสียงออกมาจากลำโพงในตัวของทีวี และจาก Sound bar ในเวลาเดียวกัน:

แต่ละขั้นตอนเหล่านี้แทนการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้สำหรับปัญหานี้. ตรวจเช็คดูว่ามีเสียงออกมาเฉพาะที่ Sound bar หรือไม่ หลังการทำในแต่ละขั้นตอนเสร็จสิ้น.

 1. ในเครื่อง Sound bar ของท่าน, ตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีการเปิดฟังก์ชัน Control for HDMI ไว้แล้ว.

  สำหรับ HT-X9000F/XF9000/Z9F/ZF9

  1. โดยการใช้ตัวรีโมทคอนโทรลของ Sound bar กดที่ปุ่ม HOME.
  2. เลือกที่ Setup.
  3. เลือกที่ Advanced Settings.
  4. เลือกที่ HDMI Settings.
  5. เลือกที่ Control for HDMI และจากนั้นตั้งไปที่ On.

  สำหรับ HT-S100F/S200F/SF150/SF200/SF201

  1. โดยการใช้รีโมทคอนโทรลของเครื่อง Sound Bar, กดค้างที่ปุ่ม VOICE นาน 5 วินาที.
   • ไฟ USB จะกะพริบสองครั้ง แสดงให้ทราบว่า ฟังก์ชัน Control for HDMI มีการเปิดไว้อยู่.
 2. เปิดและปิดเครื่อง Sound bar.
  1. โดยใช้ตัวรีโมทคอนโทรลของทีวี ทำการปิดทีวีลงไป.
   • ตรวจเช็คดูว่าเครื่อง Sound bar มีการปิดลงไปพร้อมกันหรือไม่. 
  2. ถ้าหากเครื่อง Sound bar ไม่ปิดลงไป ให้ใช้รีโมทของเครื่อง Sound bar ทำการปิดเครื่อง Sound bar นั้น.
  3. โดยใช้ตัวรีโมทคอนโทรลของทีวี ทำการเปิดทีวีขึ้นมา.
   • ตรวจเช็คดูว่าเครื่อง Sound bar มีการเปิดขึ้นมาพร้อมกันหรือไม่. 
  4. ถ้าหากเครื่อง Sound bar ไม่เปิดขึ้นมา ให้ใช้รีโมทของเครื่อง Sound bar ทำการเปิดเครื่อง Sound bar นั้น.
 3. รีเซ็ตเครื่อง Sound bar ให้กลับไปเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น.

  วิธีการรีเซ็ตจะแตกต่างกันไปตามรุ่นเครื่อง ดังนั้นให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องนั้นสำหรับรายละเอียดต่าง ๆ .

  หมายเหตุ: ทำการรีเซ็ตดังต่อไปนี้, ถ้าหากลำโพงซับวูฟเฟอร์หรือลำโพงหลัง เชื่อมต่อกับเครื่อง Sound Bar แบบไร้สาย, การเชื่อมต่อนั้นอาจจะถูกตัดได้. ในกรณีนี้, ให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้พร้อมกับตัวเครื่อง และดำเนินการเชื่อมต่อแบบไร้สายอีกครั้ง.