หมายเลข ID หัวข้อ : 00197391 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/07/2018

วิธีการรับฟังเสียงของทีวี จาก Sound Bar อย่างเดียว.

เสียงของทีวี จะออกมาทั้งจากลำโพงของทีวีและ Sound Bar.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ ถ้าหากทีวีและ Sound bar เชื่อมต่อกันด้วยสาย HDMI® และมีเสียงออกมาจากลำโพงในตัวของทีวี และจาก Sound bar ในเวลาเดียวกัน:

แต่ละขั้นตอนเหล่านี้แทนการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้สำหรับปัญหานี้. ตรวจเช็คดูว่ามีเสียงออกมาเฉพาะที่ Sound bar หรือไม่ หลังการทำในแต่ละขั้นตอนเสร็จสิ้น.

 1. ในเครื่อง Sound bar ของท่าน, ตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีการเปิดฟังก์ชัน Control for HDMI ไว้แล้ว.
  1. โดยการใช้รีโมทคอนโทรลของเครื่อง Sound Bar, กดค้างที่ปุ่ม VOICE นาน 5 วินาที.
   • ไฟ USB จะกะพริบสองครั้ง แสดงให้ทราบว่า ฟังก์ชัน Control for HDMI มีการเปิดไว้อยู่.
     
 2. เปิดและปิดเครื่อง Sound bar.
  1. โดยใช้ตัวรีโมทคอนโทรลของทีวี ทำการปิดทีวีลงไป.
   • ตรวจเช็คดูว่าเครื่อง Sound bar มีการปิดลงไปพร้อมกันหรือไม่. 
  2. ถ้าหากเครื่อง Sound bar ไม่ปิดลงไป ให้ใช้รีโมทของเครื่อง Sound bar ทำการปิดเครื่อง Sound bar นั้น.
  3. โดยใช้ตัวรีโมทคอนโทรลของทีวี ทำการเปิดทีวีขึ้นมา.
   • ตรวจเช็คดูว่าเครื่อง Sound bar มีการเปิดขึ้นมาพร้อมกันหรือไม่. 
  4. ถ้าหากเครื่อง Sound bar ไม่เปิดขึ้นมา ให้ใช้รีโมทของเครื่อง Sound bar ทำการเปิดเครื่อง Sound bar นั้น.
    
 3. รีเซ็ตเครื่อง Sound bar ให้กลับไปเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น.
  1. กดค้างที่ปุ่ม power และ volume ให้นานกว่า 5 วินาที, 
  2. ถอดสายไฟกำลังออกจากเต้ารับไฟที่ฝาผนัง. 
  3. ต่อสายไฟกำลังเข้ากับเต้ารับไฟที่ฝาผนังใหม่.