หมายเลข ID หัวข้อ : 00163187 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/04/2021

อายุการใช้งานแบตเตอรี่ของรีโมตของฉันสั้น หรือแบตเตอรี่หมดลงไปเร็วเกินไป

  อายุการใช้งานของแบตเตอรี่จะสั้นลงได้ขึ้นอยู่กับว่ามีการใช้ตัวรีโมทคอนโทรลนั้นบ่อยเท่าใด. ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่อาจจะสั้นลงได้เช่นกัน ถ้าหากท่านมีการสั่งงานต่อไปนี้บ่อยครั้ง

  • การใช้งานในหน้าจอ โฮม (HOME) และ/หรือ แอปพลิเคชัน
  • การใช้ Touchpad
  • การใช้ไมโครโฟน (การจดจำเสียง)
  • การใช้งานเซ็ตท็อปบอกซ์
  • คุณสมบัติไฟส่องหลัง (Backlight) (เฉพาะ รีโมทคอนโทรลRMF-TX611 และ RMF-TX621 เท่านั้น) 
   หมายเหตุ: ท่านสามารถปิด คุณสมบัติ ไฟส่องหลัง (Backlight) นี้ได้โดยการกดปุ่ม ระดับเสียง (Volume) (-) และ โฮม (HOME) ของรีโมทคอนโทรลพร้อมกันเป็นเวลานาน 2 วินาที ไฟ LED ของ ไมโครโฟนจะกะพริบสองครั้งเมื่อท่านทำเรื่องนี้

  หมายเหตุ:

  • ปุ่ม หรือ ฟีเจอร์ที่กล่าวข้างต้นอาจจะไม่มีให้ ขึ้นอยู่กับ รีโมตคอนโทรลของท่าน

  • ขึ้นอยู่กับรุ่นของทีวี Sony จะจัด แบตเตอรี่แบบแมงกานีสมาให้ท่านสำหรับใช้งานได้ทันทีหลังการติดตั้งทีวีของท่านเสร็จ ถ้าหากท่านต้องการแบตเตอรี่ที่มีอายุยาวนานขึ้น แนะนำให้ใช้แบตเตอรี่แบบอัลคาไลน์แทน แบตเตอรี่แบบอัลคาไลน์ จะใช้งานได้ยาวนานกว่าแบตเตอรี่แบบแมงกานีส (แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟใหม่ได้ ไม่สามารถจะใช้ได้)

  • เมื่อแบตเตอรี่เหลือไฟอยู่น้อย ปุ่ม หรือเคอร์เซอร์ อาจจะไม่ตอบสนองอย่างถูกต้อง ถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้น ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่

  เกี่ยวกับระดับของแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่

  ขึ้นอยู่กับปีที่ออกวางจำหน่ายและ เวอร์ชันของซอฟต์แวร์ เครื่องบางรุ่นสามารถจะตรวจเช็คดู ระดับของแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ของรีโมตคอนโทรลบนหน้าจอทีวีได้ ตัวแสดงสถานะของ Battery จะเป็นค่าโดยประมาณ ไม่ได้เป็นค่าที่แม่นยำ สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับต่อไปนี้:

  วิธีการตรวจเช็คดู ระดับแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่

  เกี่ยวกับ ตัวแสดงสถานะของแบตเตอรี่