หมายเลข ID หัวข้อ : 00163187 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 19/09/2023พิมพ์

ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่รีโมทคอนโทรลของ Google TV™ หรือ Android TV™ ของฉันสั้นหรือแบตเตอรี่หมดอย่างเร็ว

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้กับเครื่องที่ระบุเท่านั้น กรุณาตรวจเช็คที่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้ ของหัวข้อนี้

  อายุการใช้งานของแบตเตอรี่จะสั้นลงได้ขึ้นอยู่กับว่ามีการใช้ตัวรีโมทคอนโทรลนั้นบ่อยเท่าใด ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่อาจจะสั้นลงได้เช่นกัน ถ้าหากท่านมีการสั่งงานต่อไปนี้บ่อยครั้ง

  • การใช้งานใน หน้าจอหลัก (Home) และ/หรือ แอปพลิเคชัน
  • การใช้ทัชแพด (Touchpad)
  • การใช้ไมโครโฟน (การจดจำเสียง)
  • การใช้งานกล่องแปลงสัญญาณโทรทัศน์
  • คุณสมบัติ ไฟหน้าจอ (Backlight) (รีโมทคอนโทรล RMF-TX611, RMF-TX621, RMF-TX900 และ RMF-TX910 เท่านั้น)
   หมายเหตุ: ท่านสามารถปิดคุณสมบัติ ไฟหน้าจอ (Backlight) นี้ได้โดยการกดที่ปุ่ม ระดับเสียง (Volume) (-) และ ปุ่มหน้าหลัก (Home) / (Home) ของรีโมทคอนโทรลพร้อมกันนาน 2 วินาที ไฟ LED ของไมโครโฟนจะกะพริบสองครั้งเมื่อท่านทำเรื่องนี้
  • ตัวค้นหา (Finder) (RMF-TX910 และ RMF-TX900 เท่านั้น)
  หมายเหตุ:
  • ปุ่มหรือคุณสมบัติที่กล่าวข้างต้นอาจจะไม่มีให้ ขึ้นอยู่กับรีโมทคอนโทรลของท่าน

  • ขึ้นอยู่กับรุ่นของทีวี Sony จะมีการจัดแบตเตอรี่แบบแมงกานีสมาให้ท่านสำหรับใช้งานได้ทันทีหลังการติดตั้งทีวีของท่านเสร็จ ถ้าหากท่านต้องการแบตเตอรี่ที่มีอายุยาวนานขึ้น แนะนำให้ใช้แบตเตอรี่แบบอัลคาไลน์แทน แบตเตอรี่แบบอัลคาไลน์ จะใช้งานได้ยาวนานกว่าแบตเตอรี่แบบแมงกานีส (แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ ไม่สามารถจะใช้ได้)

  • เมื่อแบตเตอรี่เหลืออยู่ไฟอยู่น้อย ปุ่มหรือเคอร์เซอร์อาจจะไม่ตอบสนองอย่างถูกต้อง ถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้น กรุณาเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่

  เกี่ยวกับระดับของแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่

  ขึ้นอยู่กับปีที่ออกวางจำหน่ายและเวอร์ชันของซอฟต์แวร์เครื่องบางรุ่นสามารถจะตรวจเช็คดูระดับของแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ของรีโมทคอนโทรลบนหน้าจอทีวีได้ ตัวแสดงสถานะของแบตเตอรี่จะเป็นค่าโดยประมาณ ไม่ได้เป็นค่าที่แม่นยำ สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ กรุณาอ้างอิงกับต่อไปนี้:

  วิธีการตรวจเช็คระดับที่เหลืออยู่ของแบตเตอรี่ เกี่ยวกับตัวแสดงสถานะของแบตเตอรี่