หมายเลข ID หัวข้อ : 00163187 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/07/2018

อายุำการใช้งานแบตเตอรี่ของรีโมทของฉันสั้น หรือแบตเตอรี่หมดลงไปเร็วเกินไป.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

การที่แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานสั้นลง ขึ้นอยู่กับความถี่ในการใช้งานของรีโมทคอนโทรลนั้นว่าเป็นอย่างไร.
นอกจากนี้ การใช้งานตามด้านล่างนี้ยัง้เป็นการใช้ระบบไร้สาย (Bluetooth) ในตัวรีโมทคอนโทรลอีกด้วย. การใช้ระบบไร้สายบ่อยครั้ง จะเป็นการทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลงได้ เนื่องจากระบบจะต้องใช้กำลังงานมากกว่าการใช้ระบบอินฟราเรดตามปกติ, เช่นการเปลี่ยนช่อง หรือการเปิด/ปิด ทีวี.

 • การใช้งานในหน้าจอ HOME และ/หรือ Apps
 • การใช้ Touchpad
 • การใช้ไมโครโฟน(การจดจำเสียง)

  หมายเหตุ: ปุ่มหรือฟีเจอร์นี้อาจจะไม่มีให้ใช้งาน ขึ้นอยู่กับตัวรีโมทคอนโทรลของท่าน.

ขึ้นอยู่กับรุ่นของทีวีของท่าน, Sony จะจัดแบตเตอรี่แมงกานีส ให้ท่านใช้ได้ในทันทีหลังการติดตั้งทีวีของท่าน.
ถ้าหากท่านต้องให้แบตเตอรีมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น, แนะนำให้ใช้แบตเตอรี่แบบอัลคาไลน์. แบตเตอรี่แบบอัลคาไลน์ จะใช้งานได้ยาวนานกว่าแบตเตอรี่แบบแมงกานีส. (แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟใหม่ได้ ไม่สามารถจะใช้ได้.)

หมายเหตุ: เมื่อแบตเตอรี่ลดต่ำลง , ปุ่มหรือเคอร์เซอร์ต่าง ๆ อาจจะไม่ตอบสนองอย่างถูกต้อง. ตัวแสดงสถานะของ Battery จะมีอยู่ใน Android OS เวอร์ชัน 6 หรือที่ใหม่กว่า. ท่านสามารถตรวจเช็คดูระดับแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ของตัวรีโมทในหน้าจอทีวีได้ โดยทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้. ถ้าหากระดับที่เหลืออยู่ของแบตเตอรี่มีอยู่ต่ำ, แนะนำให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยก้อนใหม่.

วิธีการตรวจเช็คระดับที่เหลืออยู่ของแบตเตอรี่

 1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล.
 2. เลือกที่Settings.
 3. เลือกที่Bluetooth settings ในกลุ่มของ NETWORK & ACCESSORIES .
 4. เลือกที่ Device list.
 5. เลือกที่รีโมทของท่าน. (ตัวอย่างเช่น: SONY TV RC MIC 001)

เกี่ยวกับ ตัวแสดงสถานะของ Battery

 • ตัวแสดงสถานะของ Battery จะเป็นค่าโดยประมาณ ไม่ได้เป็นค่าที่แม่่นยำ.
  ค่าของ Battery อาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละครั้งที่ท่านตรวจเช็ค.  
 • ขึ้นอยู่กับตัวรีโมทคอนโทรลนั้น, การแสดงของตัวแสดงสถานะ Battery อาจจะใช้เวลาประมาณ 10 วินาที. ถ้าหาก มีการแสดงเป็น 100% ถึงแม้ว่าแบตเตอรี่จะไม่ได้เป็นอันใหม่, กรุณารอจนกระทั่งค่าที่แท้จริงแสดงออกมา.
 • ขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่นั้น ๆ , ค่าที่ตัวรีโมทจะไม่ทำงานจะมีค่าแปรเปลี่ยนไป.
  ตัวอย่าง: ตัวรีโมทอาจจะไม่ทำงานที่ระดับแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ที่ 50% กับบางแบตเตอรี่ ในขณะที่ 40% สำหรับแบตเตอรี่อันอื่น.
 • ตัวแสดงสถานะของ Battery จะมีให้เฉพาะในรีโมทแบบ Bluetooth เช่น Touchpad remote และ Voice Remote.
 • ฟังก์ชันนี้ไม่สามารถจะใช้ได้เมื่อตัวรีโมทไม่ทำงาน.