หมายเลข ID หัวข้อ : 00223912 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/12/2020

ความจุในการจัดเก็บ(Storage Capacity)ของ Android TV ของฉันลดต่ำลงกว่าค่าในสเปค

  ส่วนจัดเก็บที่อยู่ในทีวีมีด้วยกันสองส่วน: ส่วนจัดเก็บภายใน(Internal Storage)และส่วนจัดเก็บที่ยูสเซอร์เข้าถึงได้(User Accessible Storage)
  ส่วนจัดเก็บภายในหรือที่เรียกว่าหน่วยความจำระบบ(System Memory) ใช้ในการจัดเก็บระบบปฏิบัติการและไฟล์ของระบบ ซึ่งส่วนนี้ยูสเซอร์ไม่สามารถเข้าถึงได้

  ส่วนจัดเก็บที่ยูสเซอร์เข้าถึงได้ เป็นพื้นที่ว่างที่สามารถเข้าถึงและใช้งานโดยยูสเซอร์ได้ ใช้สำหรับจัดเก็บแอปต่าง ๆ และข้อมูลของยูสเซอร์
  เมื่อท่านตรวจเช็คดูส่วนจัดเก็บที่เหลืออยู่ในทีวีของท่าน, จะเป็นการแสดงเฉพาะส่วนจัดเก็บที่เหลืออยู่ที่เป็นของที่ยูสเซอร์เข้าถึงได้เท่านั้น ดังนั้น ส่วนจัดเก็บที่เหลืออยู่จะแตกต่างจากที่มีระบุในหน้าของผลิตภัณฑ์นั้น

  หมายเหตุ:
  เพื่อทำการตรวจเช็คดูความจุของส่วนจัดเก็บในทีวีนั้น ให้อ้างอิงกับต่อไปนี้
  วิธีการตรวจเช็คดูจำนวนของส่วนจัดเก็บที่มีเหลืออยู่ในทีวี

  นอกจากนี้,ถ้าหากความจุมีไม่เพียงพอเนื่องจากการติดตั้งแอปเข้าไป ท่านสามารถย้ายแอปที่ดาวน์โหลดมาไปยังหน่วยความจำ USB เพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างในเครื่องได้
  สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับต่อไปนี้
  วิธีการย้ายแอปต่าง ๆไปยังอุปกรณ์หน่วยความจำ USB ใน Android TV™

   

  *Android TV เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC