หมายเลข ID หัวข้อ : 00206633 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/01/2019

ตารางกิจกรรม Sony Digital Camera Thailand ประจำเดือน มกราคม 2562 จาก Website Alpha Universe Thailand

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

10 มกราคม 2562 Weekday Training Course: Basic Travel Photography : พื้นฐานการถ่ายภาพท่องเที่ยว

17 มกราคม 2562 คอร์ส Weekday Training Course: Basic Lens Training : พื้นฐานการเลือกใช้เลนส์

19 มกราคม 2562 คอร์สอบรม Art of Composition : ศิลปะการจัดองค์ประกอบภาพถ่าย

24 มกราคม 2562 Weekday Training Course: Basic Metering : พื้นฐานการวัดแสง

27 มกราคม 2562 Basic Portrait Photography Workshop : พื้นฐานการถ่ายภาพบุคคล

31 มกราคม 2562 Weekday Training Course : Weekday Training Course: Basic Film Making : พื้นฐานการถ่ายวิดีโอ

 

**เฉพาะลูกค้ากล้องโซนี่อัลฟ่าและไซเบอร์ช็อต RX Series ประกันศูนย์ไทยที่ลงทะเบียนสินค้ากับทาง MySony แล้วเท่านั้น**

 

รายละเอียดและเงื่อนไขการเข้าร่วมแต่ละกิจกรรม กรุณาดูเพิ่มเติมที่

https://www.sony.co.th/microsite/alphauniverse/events-january-2019.html