การรับประกันในประเทศไทย

  สำหรับประเทศไทยเท่านั้น

  วิธีการดำเนินการ

  • ผลิตภัณฑ์กลุ่มผู้บริโภค
   ลูกค้าจะต้องกรอกแบบฟอร์มใบลงทะเบียนการรับประกันซึ่งแนบมากับผลิตภัณฑ์ของท่าน และส่งกลับมายังบริษัท โซนี่ ไทย จำกัด ตาม ที่อยู่ที่ปรากฎในแบบฟอร์มลงทะเบียนการรับประกัน หรือลูกค้าอาจทำการลงทะเบียนการรับประกันออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ My Sony (https://web.sony-asia.com/th/sign-in/).
  • สำหรับเม็มโมรี่สติ๊กและเอสดีการ์ดของโซนี่
   ลูกค้าไม่จำเป็นต้องส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนการรับประกันมายังโซนี่ ลูกค้าเพียงนำเม็มโมรี่สติ๊กหรือเอสดีการ์ด พร้อมกับต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน บัตรรับประกัน และกล่องบรรจุภัณฑ์เดิมของผลิตภัณฑ์มาแสดงเพื่อการยืนยันก่อนการรับบริการ

   

   

  หมายเหตุ

   

  • ผลิตภัณฑ์โซนี่ของท่านอยู่ภายใต้การรับประกัน ทั้งนี้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารนี้
  • สำหรับการให้บริการถึงบ้านจะมีการคิดค่าเดินทาง ซึ่งท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายได้ที่ศูนย์ โซนี่ ไทย หมายเลขโทรศัพท์ 02-715-6100 (เวลาทำการ 9.00 น. ถึง 17.30 น. วันจันทร์ถึงวันเสาร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ)