หมายเลข ID หัวข้อ : 00226482 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17/04/2019

วิธีการสลับแหล่งจ่ายสัญญาณอินพุทด้วยตัวรีโมทคอนโทรลของท่าน

    ถ้าหากท่านกดที่ปุ่ม INPUT บนตัวรีโมทคอนโทรลของท่าน จะเข้าสู่เมนู Input source จากเมนูนั้น, ท่านสามารถเลือกแหล่งจ่ายสัญญาณอินพุทที่ท่านต้องการแสดงได้ มีหลายแหล่งจ่ายสัญญาณอินพุทเช่น ทีวีของท่าน อุปกรณ์ HDMI ที่เชื่อมต่ออยู่หรือไดร์ฟ USB

    ท่านสามารถใช้ Edit ในเมนูเพื่อทำการเพิ่มแอปที่ใช้บ่อยเช่น Netflix หรือ YouTube ด้วยก็ได้ นอกจากนี้, ท่านยังสามารถลบอินพุทและแอปที่ท่านไม่ได้ใช้เป็นประจำออกเพื่อสร้างเมนูส่วนตัวของท่านได้

    ต้องการจะดูตัวอย่าง? ไปดูจากเรื่องที่นำเสนอเหล่านี้!