หมายเลข ID หัวข้อ : 00204079 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/11/2018

โดยการใช้ Memory และ Memory Recall บนตัวกล้อง

  Memory และ Memory Recall จะทำให้ท่านเก็บบันทึกและโหลดการตั้งค่าที่ใช้บ่อย ๆของท่านในกล้องของท่านได้.

  การตั้งอะไรบ้างที่ท่านสามารถจะเก็บบันทึกไว้ได้?

  • Shooting Mode
  • การเปิดรับแสง(Aperture) และ/หรือ ความเร็วชัตเตอร์
  • การตั้งค่าใน แท็บไอคอนกล้อง  (มีบางตัวเลือกที่ไม่สามารถจะเก็บบันทึกไว้ได้.)

  เก็บบันทึกการตั้งค่าของท่านไปยังหน่วยความจำ(Memory)

  1. เลือกโหมดการถ่ายภาพเช่นM, S, A, P, Auto, SCN, S&Q, Panorama (Panorama), หรือ ภาพยนตร์(Movie).
  2. เซ็ตอัปกล้องของท่านด้วยการตั้งค่าที่ท่านต้องการจะเก็บบันทึกไว้.
  3. กดที่ปุ่ม MENU .
  4. ในแท็บ ไอคอนกล้อง, เลือกที่ Memory.
  5. กดที่ปุ่ม ซ้าย และขวา เพื่อเลือกตำแหน่งที่ท่านจะเก็บบันทึก.
   • 1, 2, หรือ 3 สำหรับหน่วยความจำในตัวกล้องของท่าน.
   • M1, M2, M3, หรือ M4 สำหรับการ์ดหน่วยความจำ.
  6. กดที่ปุ่ม ตรงกลาง.

  การเรียกคืนการตั้งค่าที่เก็บบันทึกไว้ของท่าน

  ทำตามขั้นตอนตามตำแหน่งที่ท่านเก็บบันทึกการตั้งค่าของท่านไว้:

  • 1, 2, หรือ 3
   1. ปรับแป้นปรับโหมด(Mode Dial)ไปที่ MR, 1, 2, หรือ 3.
   2. กดที่ปุ่ม ตรงกลาง.
  • M1, M2, M3, หรือ M4
   1. ปรับแป้นปรับโหมดไปที่ MR, 1, 2, หรือ 3.
   2. กดที่ปุ่ม ซ้าย และขวา เพื่อเลือกตำแหน่งที่ท่านเก็บบันทึกไว้.

    Memory Card Save

   3. กดที่ปุ่ม ตรงกลาง.

  รายละเอียดอื่น ๆ

  • ท่านสามารถเลือกที่ Memory Recall หรือ Recall จากเมนูเพื่อทำการสลับระหว่างการตั้งค่าในการ์ดหน่วยความจำและ แป้นปรับโหมด(Mode Dial).
   • Memory Recall หรือ Recall จะทำงานได้(ไม่เป็นสีเทา) ถ้า แป้นปรับโหมด(Mode Dial) อยู่ที่ MR, 1, 2, หรือ 3.
  • ถ้าหากท่านเลือกที่ Memory Recall หรือ Recall, ท่านสามารถตรวจสอบการตั้งค่าที่เก็บบันทึกไว้ได้. ถ้าต้องการดูการตั้งค่าทั้งหมด ให้กดที่ปุ่มลงล่าง.

   การตั้งค่า

  • การตั้งค่าที่เก็บบันทึกไว้จะยังคงอยู่ในหน่วยความจำต่อไป แม้จะหลังจากที่ท่านทำการ Camera Settings Reset.
  • การเลือกที่ Initialize จะลบการตั้งค่าใน 1, 2, และ 3.
  • การฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจำจะลบการตั้งค่าใน M1, M2, M3, และ M4. ท่านจะเข้าไปที่การตั้งค่าที่เก็บบันทึกไว้ไม่ได้ ถ้าหากท่านถอดหรือเปลี่ยนการ์ดหน่วยความจำ.