หมายเลข ID หัวข้อ : 00204079 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/11/2018

โดยการใช้ Memory และ Memory Recall บนตัวกล้อง

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

Memory และ Memory Recall จะทำให้ท่านเก็บบันทึกและโหลดการตั้งค่าที่ใช้บ่อย ๆของท่านในกล้องของท่านได้.

การตั้งอะไรบ้างที่ท่านสามารถจะเก็บบันทึกไว้ได้?

 • Shooting Mode
 • การเปิดรับแสง(Aperture) และ/หรือ ความเร็วชัตเตอร์
 • การตั้งค่าใน แท็บไอคอนกล้อง  (มีบางตัวเลือกที่ไม่สามารถจะเก็บบันทึกไว้ได้.)

เก็บบันทึกการตั้งค่าของท่านไปยังหน่วยความจำ(Memory)

 1. เลือกโหมดการถ่ายภาพเช่นM, S, A, P, Auto, SCN, S&Q, Panorama (Panorama), หรือ ภาพยนตร์(Movie).
 2. เซ็ตอัปกล้องของท่านด้วยการตั้งค่าที่ท่านต้องการจะเก็บบันทึกไว้.
 3. กดที่ปุ่ม MENU .
 4. ในแท็บ ไอคอนกล้อง, เลือกที่ Memory.
 5. กดที่ปุ่ม ซ้าย และขวา เพื่อเลือกตำแหน่งที่ท่านจะเก็บบันทึก.
  • 1, 2, หรือ 3 สำหรับหน่วยความจำในตัวกล้องของท่าน.
  • M1, M2, M3, หรือ M4 สำหรับการ์ดหน่วยความจำ.
 6. กดที่ปุ่ม ตรงกลาง.

การเรียกคืนการตั้งค่าที่เก็บบันทึกไว้ของท่าน

ทำตามขั้นตอนตามตำแหน่งที่ท่านเก็บบันทึกการตั้งค่าของท่านไว้:

 • 1, 2, หรือ 3
  1. ปรับแป้นปรับโหมด(Mode Dial)ไปที่ MR, 1, 2, หรือ 3.
   • โหมดบนกล้องของท่านจะขึ้นอยู่กับรุ่นกล้องของท่าน. ตรวจเช็คกับคู่มือของแต่ละอุปกรณ์ของท่าน สำหรับข้อมูลเฉพาะรุ่น.
    • ILCE-6000

     Alpha 6000

    • ILCE-7

     Alpha 7 Mode Dial

    • ILCE-9

     Alpha 9 Mode Dial

   • ถ้ากล้องของท่านมีโหมด MR, ให้กดที่ปุ่ม ซ้าย หรือ ขวา เพื่อทำการเลือกที่ 1 หรือ 2.
  2. กดที่ปุ่ม ตรงกลาง.
 • M1, M2, M3, หรือ M4
  1. ปรับแป้นปรับโหมดไปที่ MR, 1, 2, หรือ 3.
  2. กดที่ปุ่ม ซ้าย และขวา เพื่อเลือกตำแหน่งที่ท่านเก็บบันทึกไว้.

   Memory Card Save

  3. กดที่ปุ่ม ตรงกลาง.

รายละเอียดอื่น ๆ

 • ท่านสามารถเลือกที่ Memory Recall หรือ Recall จากเมนูเพื่อทำการสลับระหว่างการตั้งค่าในการ์ดหน่วยความจำและ แป้นปรับโหมด(Mode Dial).
  • Memory Recall หรือ Recall จะทำงานได้(ไม่เป็นสีเทา) ถ้า แป้นปรับโหมด(Mode Dial) อยู่ที่ MR, 1, 2, หรือ 3.
 • ถ้าหากท่านเลือกที่ Memory Recall หรือ Recall, ท่านสามารถตรวจสอบการตั้งค่าที่เก็บบันทึกไว้ได้. ถ้าต้องการดูการตั้งค่าทั้งหมด ให้กดที่ปุ่มลงล่าง.

  การตั้งค่า

 • การตั้งค่าที่เก็บบันทึกไว้จะยังคงอยู่ในหน่วยความจำต่อไป แม้จะหลังจากที่ท่านทำการ Camera Settings Reset.
 • การเลือกที่ Initialize จะลบการตั้งค่าใน 1, 2, และ 3.
 • การฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจำจะลบการตั้งค่าใน M1, M2, M3, และ M4. ท่านจะเข้าไปที่การตั้งค่าที่เก็บบันทึกไว้ไม่ได้ ถ้าหากท่านถอดหรือเปลี่ยนการ์ดหน่วยความจำ.