หมายเลข ID หัวข้อ : 00203199 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/12/2018

วิดีโอ 4K Netflix แสดงออกมาเป็น 2K เมื่อใช้หูฟังหรืออุปกรณ์ออดิโอ Bluetooth.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ถ้าอุปกรณ์ Bluetooth (A2DP) เชื่อมต่ออยู่, วิดีโอ 4K Netflix จะไม่สามารถแสดงออกมาในแบบ 4K . เรื่องนี้เป็นค่าตามสเปคของ Android Tv™.
ถ้าต้องการจะดูวิดีโอ Netflix ในแบบ 4K, ให้ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ออดิโอ Bluetooth ออกไป หรือใช้การเชื่อมต่อแบบใช้สายแทน.
 

*Android TV เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC