หมายเลข ID หัวข้อ : 00203199 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/08/2020

วีดีโอ 4K Netflix แสดงออกมาเป็น 2K เมื่อใช้หูฟังหรืออุปกรณ์เสียงBluetooth

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้กับเครื่องที่ระบุเท่านั้น กรุณาตรวจเช็คที่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้ ของหัวข้อนี้

  • สำหรับ A9F, Z9F, Z9G, A9G, X95G, X85G (55, 65, 75, 85) ซีรีส์: เพื่อแก้ปัญหานี้ กรุณาอัปเดต ซอฟต์แวร์ระบบให้ไปเป็นเวอร์ชันที่เป็นอันล่าสุด สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้อ้างอิงกับหัวข้อ วิธีการดำเนิน การอัปเดตซอฟต์แวร์ 
   หมายเหตุ: ถ้าไม่สามารถทำ การอัปเดต ซอฟต์แวร์ระบบได้ ด้วยเหตุผลบางประการ ให้ทำตาม  วิธีการแก้ปัญหาชั่วคราว ด้านล่าง
  • สำหรับรุ่นอื่น ๆ : ปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขในการ อัปเดตซอฟต์แวร์ ระบบในอนาคต กรุณาดำเนินการ อัปเดตซอฟต์แวร์ ระบบเมื่อมีให้ทำการอัปเดตได้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้อ้างอิงกับหัวข้อ วิธีการดำเนิน การอัปเดตซอฟต์แวร์ 
   หมายเหตุ: จนกว่าจะมี การอัปเดตซอฟต์แวร์ออกมา ให้ทำตาม  การแก้ปัญหาชั่วคราว ด้านล่าง

  การแก้ปัญหาชั่วคราว:

  ถ้าต้องการดู วีดีโอ Netflix ใน 4K ให้ถอด อุปกรณ์ ออดิโอ Bluetooth ออก หรือใช้การเชื่อมต่อด้วยสายแทน ถ้าหาก อุปกรณ์ Bluetooth (A2DP) เชื่อมต่ออยู่ วีดีโอ 4K Netflix จะไม่แสดงออกมาเป็น 4K จนกว่าจะมีการอัปเดตซอฟต์แวร์ ระบบตามที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว