หมายเลข ID หัวข้อ : 00203791 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/03/2019

ฉันได้ยินเสียงซี้ด ๆหรือนอยส์รบกวน เมื่อฉันใช้ CENTER SPEAKER IN ใน Android TV ของฉัน

    สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ถ้าหากระบบออดิโอมีการปิดไว้. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดระบบออดิโอไว้แล้วเป็นอันดับแรกก่อนที่ท่านจะเปิดอุปกรณ์ Android TV ของท่านขึ้นมา.

    หมายเหตุ: ถ้าหากทีวีและระบบออดิโอเชื่อมต่อเข้าด้วยกันด้วยสายออฟติคัล นอยส์รบกวนจากการใช้สาย HDMI อาจจะลดลงไปได้.