หมายเลข ID หัวข้อ : 00203437 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/12/2018

เมื่อทำการเล่นวิดีโอ 360° ในแอป YouTube, วิดีโอจะหยุดค้างและมีแต่เสียงเล่นต่อไป.

    เพื่อแก้ปัญหานี้, ให้ลดการตั้งค่าของความละเอียดลงตามขั้นตอนด้านล่างนี้.

    1. ในหน้าจอเล่นวิดีโอ YouTube, กดที่ปุ่ม Enter บนตัวรีโมทคอนโทรล.
    2. จากเมนูที่แสดงออกมาที่ด้านล่าง ให้เลือกที่ More Options > Quality, และทำการเปลี่ยนความละเอียดภาพ.