หมายเลข ID หัวข้อ : 00237519 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/12/2020

ฉันไม่สามารถอัปเดตซอฟต์แวร์อุปกรณ์โดยใช้คอมพิวเตอร์ได้

  คำชี้แนะ

  ขั้นตอนต่อไปนี้อาจแตกต่างกันใน Android เวอร์ชันต่างๆ หากต้องการทราบว่าอุปกรณ์ของท่านใช้ Android เวอร์ชันใด ให้ค้นหาและแตะ การตั้งค่า (Settings) > เกี่ยวกับโทรศัพท์ (About phone) > เวอร์ชันของ Android (Android version) หากท่านไม่พบ เกี่ยวกับโทรศัพท์ (About phone) ใน การตั้งค่า (Settings) ให้แตะที่ ระบบ (System)

  • ตรวจสอบว่าได้ปลดล็อกหน้าจออุปกรณ์ของท่าน และได้ตั้งค่าอุปกรณ์ของท่านสำหรับการโอนข้อมูลแล้ว

   ถ้าต้องการตั้งอุปกรณ์ของท่านให้ ถ่ายโอนข้อมูล (Android 11/Android 10/Android 9) 

  วิธีตั้งค่าอุปกรณ์ของท่านให้โอนข้อมูล (Android 8)

  • เมื่ออัปเดตซอฟต์แวร์อุปกรณ์โดยใช้ Xperia Companion ให้ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของท่านมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
  • หากคอมพิวเตอร์มีไฟร์วอลล์ ให้ตรวจสอบว่าไฟร์วอลล์ไม่ได้ป้องกันแอปพลิเคชันการอัปเดตที่เกี่ยวข้องไม่ให้ทำงานอยู่

  วิธีตรวจสอบไฟร์วอลล์

  • หากท่านพยายามอัปเดตอุปกรณ์ของท่านเมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายของบริษัท ท่านอาจกำลังใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ ติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายของท่านสำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านใช้สาย USB ของแท้จาก Sony สำหรับอุปกรณ์ของท่านโดยเฉพาะ และเชื่อมต่ออย่างถูกต้องกับอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์แล้ว
  • ตรวจสอบว่าสาย USB ไม่ได้เสียหาย ลองใช้พอร์ต USB อื่นในคอมพิวเตอร์ของท่าน
  • หากอุปกรณ์ของท่านมีการ์ดหน่วยความจำ ให้เลิกเชื่อมต่ออุปกรณ์ของท่านจากคอมพิวเตอร์ และเลิกต่อเชื่อมการ์ดหน่วยความจำ จากนั้นถอดการ์ดหน่วยความจำออกจากอุปกรณ์ของท่าน และเชื่อมต่ออุปกรณ์ของท่านกับคอมพิวเตอร์อีกครั้ง

  วิธีเลิกต่อเชื่อมการ์ดหน่วยความจำ