หมายเลข ID หัวข้อ : 00169441 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/12/2017

ไม่มีเสียงเมื่อเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์. (PHA-1A, PHA-2, PHA-2A, PHA-3)

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ตรวจเช็คดูว่า เครื่องขยายเสียงหูฟัง ได้รับการรองรับอย่างถูกต้องจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรือไม่:

1. ตรวจเช็คดูว่า ไดร์ฟเวอร์ USB ที่กำหนดได้รับการติดตั้งไว้ และ ตรวจเช็คดูการตั้งค่าในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

หมายเหตุ: ถ้าหากเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows ของท่านไม่มี Sony USB Device Driver หรือ Sony Portable Headphone Amplifier USB Audio Driver, ให้ทำการติดตั้งเข้าไป. เข้าไปดูในเว็บไซต์ต่อไปนี้ จากนั้น ให้ดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์ไดร์ฟเวอร์นั้นเข้าไป.
http://www.sony.com/support/

วิธีการตั้งค่าอุปกรณ์เกี่ยวกับเสียงของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน.

 • Windows 10/8/8.1
 1. ในขณะที่กดปุ่ม Windows logo ให้กดที่ปุ่ม X.

  รูปภาพประกอบ
 2. เลือกที่ Control Panel จากรายการเมนูที่แสดง.
 3. เลือกที่ Hardware and Sound.
 4. เลือกที่ Sound.
 5. เลือกที่แทป Playback.
 6. เลือกที่ Sony PHA-3/Sony Portable Headphone Amplifier/Sony Headphone Amplifier (PHA-1A) จากอุปกรณ์ Playback.
 7. คลิกที่ Set Default.

  ถ้าหากยังมีปัญหาอยู่ ให้ทำต่อในขั้นตอนที่ 2.
 • Windows 7:
 1. เลือกที่ Control Panel จาก Start menu.
 2. เลือกที่ Hardware and Sound.
 3. เลือกที่ Sound.
 4. เลือกที่แทป Playback.
 5. เลือกที่ Sony PHA-3/Sony Portable Headphone Amplifier/Sony Headphone Amplifier (PHA-1A) จากอุปกรณ์ Playback.
 6. คลิกที่ Set Default.

  ถ้าหากยังมีปัญหาอยู่ ให้ทำต่อในขั้นตอนที่ 2.
 • Mac OS:
 1. เลือกที่ System Preferences จาก Apple menu.
 2. เลือกที่ Sound.
 3. เลือกที่แทป Output.
 4. เลือกที่ Sony PHA-3/Sony Portable Headphone Amplifier/Sony Headphone Amplifier(PHA-1A) จาก Selecta device for sound output.

  ถ้าหากยังมีปัญหาอยู่ ให้ทำต่อในขั้นตอนที่ 2.

2. ตรวจเช็คดูว่า การตั้งค่าการเชื่อมต่อระหว่างภาคขยายเสียงหูฟัง และ อุปกรณ์ตัวอื่น และ การตั้งค่าของการเลือก INPUT มีการตั้งไว้อย่างถูกต้อง.

 • ใช้สายที่ให้มาพร้อมกับภาคขยายเสียงหูฟัง เมื่อทำการเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน. ถ้าหากท่านใช้สายอื่น อาจจะไม่ได้รับการรองรับอย่างถูกต้องจากเครื่องคอมพิวเตอร์.

  สายเคเบิล

 • [A]: สายที่ให้มาพร้อมกับภาคขยายเสียงหูฟัง


 • อินพุต


 • [B]: ตั้ง INPUT ให้ไปที่ access point

3. ตรวจเช็คดูโดยการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ วิธีการแก้ปัญหาวิธีอื่น.

 • การรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์.

 • ตรวจเช็คดูโดยการเชื่อมต่อกับพอร์ต USB.

 • ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ที่จะใช้เล่นเพลง ระดับของวอลลุ่ม จะสามารถปรับได้จากซอฟต์แวร์นั้น. ตรวจเช็คดูการตั้งค่า หรือ การปรับระดับวอลลุ่มของซอฟต์แวร์ที่ใช้เล่นเพลงนั้น.

 • เมื่อท่านเล่นออดิโอฟอร์แมท High-Resolution จากเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ใช้แอปพลิเคชันที่ใช้งานด้วยกันได้ เช่น Hi-Res Audio Player. ถ้าหากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านไม่มี Hi-Res Audio Player, ให้ทำการติดตั้งเข้าไป.

 • ตรวจเช็คดูว่า ไดร์ฟ CD-ROM นั้นใช้งานร่วมกันได้กับฟังก์ชันการเล่นดิจิตอลหรือไม่.