หมายเลข ID หัวข้อ : 00169441 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/02/2022

ไม่มีเสียงเมื่อเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์. (PHA-1A, PHA-2, PHA-2A, PHA-3)

  ตรวจเช็คดูว่า เครื่องขยายเสียงหูฟัง ได้รับการรองรับอย่างถูกต้องจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรือไม่:

  1. ตรวจเช็คดูว่า ไดร์ฟเวอร์ USB ที่กำหนดได้รับการติดตั้งไว้ และ ตรวจเช็คดูการตั้งค่าในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

  หมายเหตุ: ถ้าหากเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows ของท่านไม่มี Sony USB Device Driver หรือ Sony Portable Headphone Amplifier USB Audio Driver, ให้ทำการติดตั้งเข้าไป. เข้าไปดูในเว็บไซต์ต่อไปนี้ จากนั้น ให้ดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์ไดร์ฟเวอร์นั้นเข้าไป.
  http://www.sony.com/support/

  วิธีการตั้งค่าอุปกรณ์เกี่ยวกับเสียงของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน.

  • Windows 10/8/8.1
  1. ในขณะที่กดปุ่ม Windows logo ให้กดที่ปุ่ม X.

   รูปภาพประกอบ
  2. เลือกที่ Control Panel จากรายการเมนูที่แสดง.
  3. เลือกที่ Hardware and Sound.
  4. เลือกที่ Sound.
  5. เลือกที่แทป Playback.
  6. เลือกที่ Sony PHA-3/Sony Portable Headphone Amplifier/Sony Headphone Amplifier (PHA-1A) จากอุปกรณ์ Playback.
  7. คลิกที่ Set Default.

   ถ้าหากยังมีปัญหาอยู่ ให้ทำต่อในขั้นตอนที่ 2.
  • Windows 7:
  1. เลือกที่ Control Panel จาก Start menu.
  2. เลือกที่ Hardware and Sound.
  3. เลือกที่ Sound.
  4. เลือกที่แทป Playback.
  5. เลือกที่ Sony PHA-3/Sony Portable Headphone Amplifier/Sony Headphone Amplifier (PHA-1A) จากอุปกรณ์ Playback.
  6. คลิกที่ Set Default.

   ถ้าหากยังมีปัญหาอยู่ ให้ทำต่อในขั้นตอนที่ 2.
  • Mac OS:
  1. เลือกที่ System Preferences จาก Apple menu.
  2. เลือกที่ Sound.
  3. เลือกที่แทป Output.
  4. เลือกที่ Sony PHA-3/Sony Portable Headphone Amplifier/Sony Headphone Amplifier(PHA-1A) จาก Selecta device for sound output.

   ถ้าหากยังมีปัญหาอยู่ ให้ทำต่อในขั้นตอนที่ 2.

  2. ตรวจเช็คดูว่า การตั้งค่าการเชื่อมต่อระหว่างภาคขยายเสียงหูฟัง และ อุปกรณ์ตัวอื่น และ การตั้งค่าของการเลือก INPUT มีการตั้งไว้อย่างถูกต้อง.

  • ใช้สายที่ให้มาพร้อมกับภาคขยายเสียงหูฟัง เมื่อทำการเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน. ถ้าหากท่านใช้สายอื่น อาจจะไม่ได้รับการรองรับอย่างถูกต้องจากเครื่องคอมพิวเตอร์.

   สายเคเบิล

  • [A]: สายที่ให้มาพร้อมกับภาคขยายเสียงหูฟัง


  • อินพุต


  • [B]: ตั้ง INPUT ให้ไปที่ access point

  3. ตรวจเช็คดูโดยการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ วิธีการแก้ปัญหาวิธีอื่น.

  • การรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์.

  • ตรวจเช็คดูโดยการเชื่อมต่อกับพอร์ต USB.

  • ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ที่จะใช้เล่นเพลง ระดับของวอลลุ่ม จะสามารถปรับได้จากซอฟต์แวร์นั้น. ตรวจเช็คดูการตั้งค่า หรือ การปรับระดับวอลลุ่มของซอฟต์แวร์ที่ใช้เล่นเพลงนั้น.

  • เมื่อท่านเล่นออดิโอฟอร์แมท High-Resolution จากเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ใช้แอปพลิเคชันที่ใช้งานด้วยกันได้ เช่น Hi-Res Audio Player. ถ้าหากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านไม่มี Hi-Res Audio Player, ให้ทำการติดตั้งเข้าไป.

  • ตรวจเช็คดูว่า ไดร์ฟ CD-ROM นั้นใช้งานร่วมกันได้กับฟังก์ชันการเล่นดิจิตอลหรือไม่.