หมายเลข ID หัวข้อ : 00199334 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/05/2022

การใช้งานร่วมกันได้กับการควบคุมจากพวงมาลัยรถ สำหรับรถยนต์ญี่ปุ่น.

  ท่านจะต้องใช้ RC-SR1 (สาย) เพื่อทำเป็นอินพุทระยะไกลจากพวงมาลัยของรถ.

  หมายเหตุ:  จัดซื้อ RC-SR1 (CONNECTION CABLE(SW)) หมายเลขชิ้นส่วน: 1-848-796-11 ตามหมายเลขชิ้นส่วนสำหรับบริการ

  รูปภาพประกอบ

  [2] Input 2 (สีแดงหรือสีน้ำตาล)
  [1] Input 1 (สีเขียว)
  [G] GND (สีดำ)

   
   ผู้ผลิต

   แบบของตัวเชื่อมต่อ
  * ตัวเชื่อมต่อทั้งหมดที่แสดงไว้นี้มาจากด้านสาย(ไม่ใช่ของด้านขั้วต่อ). 

   ชื่อเรียกขาต่าง ๆ

   TOYOTA

   20P

                  

  รูปภาพประกอบ

                                                

  Input 1: 1
  Input 2: 2
  GND    : G

   TOYOTA

   26P

   

  รูปภาพประกอบ

  Input 1: 1
  Input 2: 2
  GND    : G

   TOYOTA

   28P

   

  รูปภาพประกอบ

  Input 1: 1
  Input 2: 2
  GND    : G

   HONDA

   20P-A

   

  รูปภาพประกอบ

  Input 1: 1
  Input 2: (NC)
  GND    : G

   HONDA

   20P-B  

  รูปภาพประกอบ

   Input 1: 1
  Input 2: (NC)
  GND    : G

   HONDA

   24P  

  รูปภาพประกอบ

   Input 1: 1
  Input 2: (NC)
  GND    : G

   NISSAN

   16P-A  

  รูปภาพประกอบ

   Input 1: 1
  Input 2: 2
  GND    : G

   NISSAN

   16P-B  

  รูปภาพประกอบ

   Input 1: 1
  Input 2: 2
  GND    : G

   NISSAN

   20P  

  รูปภาพประกอบ

   Input 1: 1
  Input 2: 2
  GND    : G

   MITSUBISHI

   20P  

  รูปภาพประกอบ

   Input 1: 1
  Input 2: (NC)
  GND    : G

   MAZDA

   24P  

  รูปภาพประกอบ

   Input 1: 1
  Input 2: (NC)
  GND    : G

   SUBARU

   8P  

  รูปภาพประกอบ

   Input 1: 1
  Input 2: (NC)
  GND    : G

   SUBARU

   20P  

  รูปภาพประกอบ

   Input 1: 1
  Input 2: (NC)
  GND    : G

   MARUTI SUZUKI

  SUZUKI

   20P  

  รูปภาพประกอบ

   Input 1: 1
  Input 2: (NC)
  GND    : G

  รายการแสดงการใช้งานร่วมกันได้นี้ออกเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2013.
  ขั้วเชื่อมต่อที่ใช้ด้วยกันได้จะมีการเพิ่มเข้ามาอีกในอนาคต.