หมายเลข ID หัวข้อ : 00224265 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/01/2021

ปุ่มสีต่าง ๆ บนตัวรีโมทที่จัดมาให้กับ Android TV มีไว้เพื่อจุดประสงค์อะไร?

  ตัวรีโมทที่จัดมาให้กับเครื่อง Android TV มีปุ่มสีจำนวนสี่ปุ่ม

  ปุ่มสีต่าง ๆ

  ท่านสามารถใช้ปุ่มเหล่านี้ได้ เฉพาะในบางเมนูหรือในบางแอปเท่านั้น ถ้าหากท่านใช้ฟังก์ชันเหล่านี้, เมนูหรือแอปนั้นจะให้ข้อมูลว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างที่สอดคล้องกับปุ่มนั้น ปุ่มสีต่าง ๆ นี้ไม่สามารถกำหนดเองตามต้องการได้ 

  กดที่ปุ่มสีที่ตรงกับฟังก์ชันที่ท่านต้องการจะใช้

  หมายเหตุ: รูปด้านล่างเป็นตัวอย่างของวิธีใช้ปุ่มสีต่าง ๆในเมนู Guide

  คำแนะนำในการใช้ฟังก์ชันสี