หมายเลข ID หัวข้อ : 00158586 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/04/2018

อะไรคือ Wireless Stereo Function และทำงานอย่างไร?

  Wireless Stereo Function (WSF) เป็นฟีเจอร์ที่ลำโพง Wireless Speakers ที่ใช้งานร่วมกันได้สองตัว ที่เหมือนกัน สามารถทำงานเป็นออดิโอช่องด้านซ้ายและด้านขวาเมื่อเล่นออดิโอจากแอปปลิเคชัน  Music Center (SongPal) .

  รูปภาพประกอบ

  ข้อสำคัญ:

  • สำหรับรายละเอียดในรุ่นเครื่องที่รองรับ Wireless Stereo Function, ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้.
   Music Center อุปกรณ์ที่เข้ากันได้
  • ถ้าหากท่านมีการเซ็ตอัปลำโพงไร้สายและซาวด์บาร์ที่ใช้ด้วยกันได้ของท่านไว้ก่อนแล้ว ให้ใช้ ฟังก์ชัน Wireless Surround, ทำการยกเลิกฟังก์ชัน Wireless Surround ก่อนที่จะทำตามขั้นตอนการเซ็ตอัปฟังก์ชัน Wireless Stereo.

   ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อยกเลิกฟังก์ชัน Wireless Surround โดยใช้เมนูของเครื่อง Sound bar.

   หมายเหตุ: แอป  Music Center (SongPal) อาจจะไม่รองรับลำโพงไร้สาย ถ้าหากฟังก์ชัน Wireless Surround นั้นไม่ได้มีการยกเลิกหรือปิดการทำงาน.

   1. โดยการใช้ตัวรีโมทคอนโทรลของ Sound bar กดที่ปุ่ม HOME.

    หมายเหตุ: เมนู Home จะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอทีวี.

   2. เลือกที่ Setup.
   3. เลือกที่ Wireless Surround Settings.
   4. เลือกที่ Stop Wireless Surround.
  • กรุณาตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้ตรวจเช็คดูถึงความเป็นไปได้ของการอัปเดตที่มีให้สำหรับ แอปพลิเคชัน Music Center (SongPal) และสำหรับอุปกรณ์ออดิโอของท่านก่อนที่จะพยายามใช้งาน Wireless Stereo. 
  • เพื่อที่จะใช้ฟีเจอร์ Wireless Stereo กับอุปกรณ์ออดิโอของท่าน, จะต้องมีการเชื่อมต่อ ผ่านทาง Wi-Fi, เข้ากับเครือข่ายไร้สายเดียวกันกับของโทรศัพท์หรือแทปเล็ตของท่าน. Wireless Stereo ไม่ได้รับการรองรับเมื่อใช้ Bluetooth.

   รูปภาพประกอบ
   [A]: Wi-Fi Router
   [B]: Wireless Speaker
   [C]: Wireless Speaker
   [D]: แอปพลิเคชัน Smart Phone /Music Center (SongPal)
   [E]: เครือข่าย (SSID เดียวกัน)

  หมายเหตุ: เนื่องจาก ลำโพงไร้สายนี้ไม่มีหน้าจอของตัวเอง, การเชื่อมต่อกับเครือข่ายจะทำได้ โดยใช้แอปพลิเคชัน  Music Center (SongPal). สำหรับรายละเอียดเฉพาะรุ่น ในวิธีการเชื่อมต่อลำโพงเข้ากับเครือข่าย ให้ตรวจเช็คกับคู่มือการใช้งานที่มาพร้อมกับตัวเครื่องนั้น.

  แอปพลิเคชัน  Music Center (SongPal) นี้จะทำให้ท่านสามารถตั้งค่าการเซ็ตอัป Wireless Stereo sound ได้อย่างง่ายดาย.
  ทำตามขั้นตอนง่าย ๆ เหล่านี้เพื่อสร้างกลุ่ม Wireless Stereo ของท่าน:

  1. ต้องมั่นใจว่าลำโพงไร้สาย ที่ท่านต้องการจะใช้สำหรับการเซ็ตอัป ได้เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายเดียวกันกับที่อุปกรณ์โมบายของท่านกำลังใช้งานแอปพลิเคชัน SongPal อยู่.
  2. แตะที่ ไอคอน SongPal  รูปภาพประกอบ ในอุปกรณ์โมบายของท่าน.
  3. เลือกลำโพงไร้สายที่ใช้งานร่วมกันได้ในรายการอุปกรณ์ของท่าน.
  4. แตะ [Group with other speakers] (จับกลุ่มกับลำโพงอื่น)

   รูปภาพประกอบ

  5. เลือกที่ Wireless Stereo.

   รูปภาพประกอบ

  6. เลือกที่ Wireless Speaker ที่ท่่านเริ่มการเซ็ตอัปแล้ว ที่ควรจะเป็นช่องทางด้าน LEFT หรือ RIGHT.

   รูปภาพประกอบ

  7. จากนั้น, ให้เลือกลำโพงที่ท่านต้องการจะใช้สำหรับช่องสัญญาณอื่น. (ช่องด้านขวา ถ้าหากท่านเลือก LEFT ในขั้นตอนที่ 6, หรือกลับกัน)

   รูปภาพประกอบ

  8. ในตอนนี้ท่านต้องระบุว่าลำโพงใดของท่าน ที่ต้องการจะใช้เป็นแหล่งจ่ายเพลง (USB หรือ Audio In, HDMI, ฯลฯ.). จากนั้น แตะที่ OK.

   รูปภาพประกอบ

  9. จะมีหน้าต่าง ยืนยันการสร้างกลุ่ม Wireless Stereo แสดงขึ้นมา. กดที่ OK เพื่อยืนยันและดำเนินการ.
  10. สุดท้าย ตั้งชื่อให้กับกลุ่ม Wireless Stereo ของท่าน. จากนั้น แตะที่ OK.
  11. กลุ่ม Wireless Stereo นี้จะได้รับการสร้างขึ้นมาภายในเวลาประมาณ 20 วินาที.
  12. ลำโพงของท่านในตอนนี้ก็พร้อมสำหรับ   การเล่น Wireless Stereo และ ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องนั้น อาจจะมีไฟ LED ติดขึ้นมาเพื่อบอกว่าเป็นลำโพง ซ้าย หรือขวา สำหรับให้ท่านใช้อ้างอิง. ท่านสามารถจะเพลิดเพลินกับคอนเทนท์ของท่านในโหมดสเตอริโอ.
   รูปภาพประกอบ

  ถ้าหากท่านต้องการจะยกเลิกกลุ่มหรือสลับลำโพงซ้ายและขวาของท่าน , ให้เลือกที่ Edit Group ในหน้าต่าง Wireless Stereo group ของท่าน.

  • การเลือก Swap left/right จะทำให้ท่านสามารถสลับเสียงระหว่างลำโพงไร้สาย ซ้ายและขวาของท่านได้.
  • การเลือก Separate all จะเป็นการยกเลิกกลุ่มลำโพงของท่านอย่างสมบูรณ์.
   1. เลือกไปที่ Edit Group.
   2. ใน Edit Group, เลือกไปที่ Separate all.
   3. เลือกที่ OK เพื่อตัดการเชื่อมต่อของลำโพง.


  การเชื่อมต่อของ Wireless Stereo Function สามารถจะทำได้โดยการใช้ปุ่มต่าง ๆ ในลำโพงไร้สาย ด้วยเช่นกัน.
  ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อทำการเชื่อมต่อใน Wireless Stereo Function โดยใช้ปุ่มต่าง ๆ ในลำโพง.

  ข้อสำคัญ:

  • ตรวจสอบว่าลำโพงทั้งสองต่างก็เชื่อมต่ออยู่กับเราท์เตอร์ไร้สายนั้น.
  • ตรวจสอบดูสถานะของไฟ LED ของลำโพงทั้งสอง. ไฟ LINK LED ของลำโพงควรจะเป็นสีส้ม และไฟ NETWORK LED ควรจะเป็นสีขาว.

   1. กดค้างที่ปุ่ม STEREO PAIR ในตัวลำโพง A จนกระทั่งมีเสียงข้อความ Wireless Stereo ดังขึ้นมา.
   2. กดค้างที่ปุ่ม SET UP บนตัวลำโพง B จนกระทั่งมีเสียงข้อความ Start Connecting ดังขึ้นมา.

  หมายเหตุ:

  • การเชื่อมต่อของ Wireless Stereo Function จะเสร็จสิ้นเมื่อมีข้อความเสียง, LEFT จากลำโพง A และ RIGHT จากลำโพง B ดังขึ้นมา.
  • ไฟ LINK LED ของลำโพง A ควรจะเป็น สีส้ม และไฟ NETWORK LED ควรจะเป็น สีขาว. ไฟLINK LED ของลำโพง B ควรจะเป็น สีเขียว.

  ถ้าต้องการตัดการเชื่อมต่อของ Wireless Stereo Function โดยการใช้ปุ่มต่าง ๆ, ให้กดค้างที่ปุ่ม STEREO PAIR ที่ลำโพงข้างใดก็ได้ จนกระทั่ง มีเสียงข้อความ Disconnected ดังออกมาจากลำโพงทั้งสอง.