หมายเลข ID หัวข้อ : 00202587 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/04/2021

การใช้ TV Menu / TV Menu Bar

  สำหรับเครื่องที่ออกในและหลังปี 2563 และรุ่นต่อไปนี้:

  • A9G, X85G (55/65/75/85), X95G, Z9G ซีรีส์
  • A9F, Z9F ซีรีส์ ที่ใช้ Android™ 9

  กดที่ปุ่ม TV ในระหว่างดูรายการทีวีที่ออกอากาศ เพื่อให้แสดง เมนูทีวี (TV Menu)
  ท่านสามารถเช็คดูรายการทีวีอันอื่นได้ในระหว่างที่ดูรายการทีวีปัจจุบันอยู่ และท่านสามารถจะเปลี่ยนไปเป็นช่องที่ท่านดูบ่อย ๆ ได้ด้วยเพียงปุ่มเดียว 
  ถ้าท่านต้องการให้ เมนูทีวี (TV Menu) หายไป ให้กดที่ปุ่ม ทีวี (TV) หรือ กลับ (BACK)
   

  เครื่องรุ่นอื่นที่นอกเหนือจากข้างต้น:

  กดที่ปุ่ม ทีวี (TV) ในระหว่างที่กำลังดูรายการออกอากาศของทีวี เพื่อให้แสดง แถบเมนูทีวี (TV Menu Bar)ขึ้นมา
  ท่านสามารถทำการตรวจเช็ครายการโปรแกรมทีวีอื่น ๆ ได้ในระหว่างที่รับชมรายการทีวีปัจจุบันอยู่ และท่านสามารถเปลี่ยนไปที่ช่องที่ท่านชมอยู่บ่อย ๆ หรือสลับไปที่แอปที่ท่านใช้มาล่าสุดด้วยปุ่มเพียงปุ่มเดียว
  ถ้าหากท่านต้องการจะให้ แถบเมนูทีวี (TV Menu Bar) หายไปให้กดที่ปุ่ม ทีวี (TV) หรือ กลับ (BACK)