หมายเลข ID หัวข้อ : 00202587 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/09/2018

การใช้ แถบเมนูทีวี(TV Menu Bar)

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

กดที่ปุ่ม TV ในระหว่างที่กำลังดูรายการออกอากาศของทีวี เพื่อให้แสดงTV Menu Barขึ้นมา.
ท่านสามารถทำการตรวจเช็ครายการโปรแกรมทีวีอื่น ๆ ได้ในระหว่างที่รับชมรายการทีวีปัจจุบันอยู่, และท่านสามารถเปลี่ยนช่องสัญญาณที่ท่านชมอยู่บ่อย ๆ หรือสลับไปที่แอปที่ท่านใช้มาล่าสุดด้วยการดำเนินการหนึ่งอย่าง.
ถ้าหากท่านต้องการจะให้TV Menu Bar หายไปให้กดที่ที่ปุ่มTV หรือ BACK.